Religioner og livssyn i skolehverdagen (Heftet)

Forfatter:

Sødal, Hodne, Repstad og Tallaksen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202673291
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , KRLE og Lærerutdanning
Fag: KRLE, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Religioner og livssyn i skolehverdagen

Religioner og livssyn i skolehverdagen dekker alle kunnskapsmålene som handler om skolens verdigrunnlag, religioner og livssyn i modulen religion, livssyn og etikk i faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen. Boka er oppdatert i forhold til Fagfornyelsen.

Lærere står overfor ønsker og behov fra elever og foresatte med ulik tro. Hvordan kan skolen møte elever og foresatte med forskjellig livssynsbakgrunn på måter som viser respekt, bidrar til inkludering, hindrer utenforskap og øker interessen og toleransen for forskjellighet? I denne boka står oppdragelses- og skolespørsmål knyttet til barn og unge sentralt. Boka tar opp religioner og livssyn både som ressurser for livsmestring og som potensielle utfordringer i skolen.

Religioner og livssyn i skolehverdagen har eksempler fra ulike skolesammenhenger og mange drøftings- og refleksjonsoppgaver om konkrete skolesituasjoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Religioner og livssyn i skolehverdagen

Bokmelding 17.12.2018

[...] Religioner og livssyn i skolehverdagen er kanskje ikke så spennende å lese som fagbok for kolleger, men som pensumbok i PEL er den virkelig god. Målet med boka er å gi kunnskap om religion og livssyn i skolen. Det gjør den virkelig. Forfatterne har i grunnen stålkontroll på lærerutdanningskonteksten. De vet at de fleste studentene som tar PEL, ikke har hatt noe KRLE i studieløpet. Derfor innføringsperspektivet. [...] Sødal, redaktøren (og Eidhamar) er jo i KRLE-konteksten dronning og konge i lærebokskriving her på berget. Boka er velskrevet, det er lite generelt pedagogisk fiksfakseri, og et tydelig mål om å gi en helhetlig forståelse av religion og livssyn i skolen. Boka er skrevet med letthet og kunnskapsmessig soliditet. Skolekonteksten er den røde tråden i alt som skrives. Innenfra/utenfra-perspektivet er spesielt godt og, faktisk, tankevekkende skrevet.

Den kanskje største styrken i Religioner og livssyn i skolehverdagen er de mange eksemplene som gis omkring religiøse/trosmessige dilemmaer i skolen. Ellers er det som skrives om en stadig sterkere hybridisering av religion i skolen, pålitelig og godt begrunnet.

Per-Bjørnar Grande, PrismetLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Helje Kringlebotn Sødal er professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun tok doktorgrad på en avhandling om J.C. Heuch og har skrevet vitenskapelige bidrag med stor tematisk spennvidde – fra skolen under reformasjonen til Hans Nielsen Hauge, Oxfordbevegelsen, karismatisk kristendom, luthersk mangfold og kristne barnehager. Sødal står også bak mange fag- og lærebøker, bl.a Norsk kristendomshistorie 1800-2020 (2021), Religioner og livssyn i skolehverdagen (2020), Kristen arv og tradisjon i barnehagen (2018) og Hans Nielsen Hauge (2017). Les mer om Sødal på Universitetet i Agder, UiA.

Hans Hodne er dosent ved Universitetet i Agder hvor han er dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hodne har undervist både i RLE-faget i grunnskolelærerutdanningene og i SRLE i barnehagelærerutdanningen. Han har skrevet og bidratt i flere bøker, blant annet Du og jeg, et læreverk i RLE for grunnskolen og Å undervise om religioner og livssyn på barnetrinnet.

Pål Repstad (f. 1947) er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Han har skrevet en lang rekke bøker og artikler om blant annet endringer i norsk og nordisk religiøsitet og samfunnsvitenskapelig metode,

Inger Margrethe Tallaksen er universitetslektor og underviser i fagdidaktikk ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Tallaksen har over 20 års erfaring fra videregående skole, både som lærer, rådgiver og inspektør.