Norsk kristendomshistorie 1800–2020 (Fleksibind)

Fra selvsagt tro til mangfold

Forfatter:

Helje Kringlebotn Sødal

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202726416
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Religion , KRLE , Lærerutdanning og Historie, religion og filosofi
Fag: KRLE, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk kristendomshistorie 1800–2020

Kristendommens stilling i Norge ble radikalt forandret på drøye 200 år. Hvordan og hvorfor skjedde det?

I 1800 var kristen tro selvsagt, og det var kirkeplikt. I dag er norske borgere med i forskjellige trossamfunn, eller de står utenfor dem. De tenker ulikt om Gud og moral, og mange regner seg ikke som kristne. Samtidig er kristendommen en viktig kulturfaktor og det aller viktigste i mange menneskers liv.

I denne boka beskriver Helje Kringlebotn Sødal utviklingen fra samlet oppslutning om en statsreligion til religionsfrihet, mangfold, splittelser og subjektiv tro. Boka handler også om revitalisering, kristen enhet, mange former for kristne fellesskap og levedyktig kristendom i møte med modernisering og sekularisering. Det er viet stor plass til vekselvirkninger mellom kristendom, kirkesamfunn og kristne på den ene siden, og stat, samfunn og kulturliv på den andre siden.

Allmenn historieskriving framhever ofte kirkelig makt, maktmisbruk og teologisk begrunnede tvangstiltak og overtramp. I denne boka har kristendom som konstruktiv samfunns- og kulturfaktor og som moral-, identitets- og meningsskaper, høyere prioritet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Norsk kristendomshistorie 1800–2020

Er Norge et kristent land?

Både for den historieinteresserte og samfunnsbevisste leser er boka en øyenåpner og en kilde til både kunnskap og refleksjon over eget liv, ikke minst om man har røtter i kirke og felleskristelig sammenheng.

Jan Risan, Krigsropet

Til toppen

Forfatter(e)

Helje Kringlebotn Sødal er professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun tok doktorgrad på en avhandling om J.C. Heuch og har skrevet vitenskapelige bidrag med stor tematisk spennvidde – fra skolen under reformasjonen til Hans Nielsen Hauge, Oxfordbevegelsen, karismatisk kristendom, luthersk mangfold og kristne barnehager. Sødal står også bak mange fag- og lærebøker, bl.a Norsk kristendomshistorie 1800-2020 (2021), Religioner og livssyn i skolehverdagen (2020), Kristen arv og tradisjon i barnehagen (2018) og Hans Nielsen Hauge (2017). Les mer om Sødal på Universitetet i Agder, UiA.