Fremtidens kroppsøvingslærer (Heftet)

Forfatter:

Erlend Ellefsen Vinje og Joar Skrede (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202592141
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fremtidens kroppsøvingslærer

Denne boka presenterer problemstillinger og ulike aspekter knyttet til kroppsøvingsfaget og kroppsøvingslærerrollen. I del 1 drøftes relasjonen mellom begreper som dybdelæring, kulturelt mangfold og nye tverrfaglige temaer på den ene siden, og kroppsøvingsfaget og -lærerrollen på den andre siden. I del 2 er vurdering, alternative bevegelsesaktiviteter og fagets kjernedimensjon sentrale temaer. I del 3 skisseres alternative fremtidsscenarioer for faget. Blant annet drøfter forfatterne hvem som kan og bør kunne utdanne seg til kroppsøvingslærere. Avslutningsvis stilles det spørsmål om kroppsøving kan stå i fare for å forsvinne som skolefag.

Boka bidrar med ny kunnskap og innsikt til det kroppsøvingsdidaktiske fag- og forskerfellesskapet. Boka henvender seg til forskere, lærerutdannere og studenter innen faget.

Til toppen

Forfatter(e)
Erlend Ellefsen Vinje jobber som dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der både forsknings- og undervisningsarbeid knyttes til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Han har også en bistilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus knyttet til de samme fagområdene. Vinje har syv års erfaring som lektor i grunnskolen og har undervist i blant annet kroppsøving på både mellom- og ungdomstrinn. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg universitet og ph.d-programmet «Utdannelse, læring og filosofi». Han har skrevet flere vitenskapelige artikler og står bak flere læremidler i kroppsøvingsfaget, både trykte og digitale. I 2012 mottok han Formidlingsprisen fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo.
Steinar Brattenborg er høgskolelektor og underviser i idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har lærerutdanning og hovedfag i idrett/kroppsøving og har mange års undervisningserfaring i grunnskole og høgskole.

Kristin Walseth er professor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til områdene kroppsøving, idrett, kjønn og religion/etnisitet.