Oda Eline Aasland

Oda Eline Aasland

Jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, faggruppe kroppsøving. Hun har tidligere arbeidet i grunnskolen og i videregående skole som kroppsøvings- og idrettsfaglærer. Aasland har sin bakgrunn fra Norges idrettshøgskole og har hatt fokus på vurdering i kroppsøvingsfaget i sitt forskningsarbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform