Jens Birch

Jens Birch

Jobber som førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for kroppsøving. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole. Birch har jobbet som kroppsøvingslærer i flere år ved videregående skoler. Hans forskningsområder retter seg først og fremst mot koblingen mellom analytisk bevissthetsfilosofi og nevrovitenskap på den ene siden og hukommelse, læring og ferdigheter på den andre.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform