Thomas Moser
© Foto: ©Nils Andreas Kalve

Thomas Moser

Magister i naturvitenskap fra universitetet i Wien og har en doktorgrad i idrettsvitenskap fra idrettshøgskolen i Köln. Moser er i dag professor i utdanningsvitenskap med særlig fokus på barnehageforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge, og professor II ved Universitetet i Stavanger (Læringsmiljøsenteret). Hans forskningsinteresser retter seg mot barnehagens kvalitet og effekter, særlig med tanke på barns sosiale utvikling, trivsel, læring og inkludering. Videre arbeider han med temaer som læreplan, profesjonsutvikling, rom og materialitet samt kropp, motorikk og læring.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform