Kristin Walseth

Kristin Walseth

Dr.scient. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Doktorgradsavhandlingen omhandler temaet idrett og integrasjon med fokus på muslimske jenters erfaringer fra norsk idrett. I dag arbeider hun ved OsloMet – storbyuniversitetet som professor i kroppsøving og leder for doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Walseth har tidligere jobbet som lærer, hovedsakelig på ungdomstrinnet. Hennes forskningsområder er idrettssosiologi med vekt på kjønn, etnisitet og religion samt studier av ungdom, kropp og kroppsideal. I tillegg har hun de siste årene forsket på kroppsøvingsfaget.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform