Erik Aasland

Erik Aasland

Førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA) på Fakultet for helse og idrett. Han har bakgrunn som kroppsøvings- og idrettsfagslærer i videregående skole. Fra 2011 til 2018 jobbet han ved Seksjon for kroppsøving, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Aasland er i avslutningsfasen av en doktorgradsavhandling der han undersøker hvordan «kroppsøving» konstitueres i undervisningspraksis

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform