Arbeiderklassen (Heftet)

Forfatter:

Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202646240
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arbeiderklassen

Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og korona-krisen har arbeidsfolk igjen kommet på agendaen. Også i forskningen. I denne boka bidrar flere av de fremste forskerne på feltet med ny og tilgjengelig kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge. Blant temaene som analyseres er innvandring, kjønn, politiske holdninger, samhold og tillit, status, anerkjennelse og tilstedeværelse i medier og helseforskjeller.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Jørn Ljunggren er postdoktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.
Marianne Nordli Hansen er dr.philos. i sosiologi og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Patrick Lie Andersen har en mastergrad i sosiologi og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er forsker III ved ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Andersen forsker på ungdoms livssituasjon og på sosial ulikhet, og han er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Aurora Berg er sosiolog med utdanning fra Universitetet i Oslo og jobber ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Elisabeth Eide er professor emerit. ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Et hovedfokus i forskningen hennes er medier og marginalisering med vekt på kjønn og ulike minoriteter. Hun har publisert/redigert en lang rekke fagbøker og artikler, samt fem romaner. Hun har også erfaring som journalist i inn- og utland.

Jon Ivar Elstad er sosiolog, dr.philos. og forsker I ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Live Kjos Fjell er sosiolog og arbeider som høgskolelektor innenfor områdene krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet.
Jon Horgen Friberg arbeider som forsker ved Fafo. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon og etniske minoriteter.
Håvard Helland er dr.polit. i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet. Helland forsker på sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, og etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.
Camilla Houeland er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun er interessert i ulike former for sosial organisering, og jobber for tiden på et prosjekt om olje, arbeid og klima i Nigeria og Norge.
David Jordhus-Lier er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Han forsker på arbeidsliv, fagorganisering og sosial mobilisering, og knytter disse temaene til sosial rettferdighet og klimaomstilling.
Olve Krange er sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning dreier seg for det meste om konfliktene som kjennetegner bruk og forvaltning av norsk natur. Holdninger til store rovdyr og rovdyrkonflikter har vært sentrale tema. Krange har tolket slike konflikter i sammenheng med et bredere spekter av motsetningsforhold, og i lyset av sosiale endringsprosesser.
Peter Egge Langsæther er postdoktor i statsvitenskap ved NTNU, der han blant annet forsker på sammenhengen mellom sosial bakgrunn og politisk adferd.
Arnfinn H. Midtbøen er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Midtbøen arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, etniske hierarkier, etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid og migrasjonsforskningens historie.
Vebjørn Nordhagen er sosiolog og vitenskapelig assistent ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.

Ketil Skogen er sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning har i stor grad handlet om konflikter rundt naturvern og utnyttelse av naturressurser, ikke minst i forbindelse med vern og forvaltning av store rovdyr. Skogen har studert slike konflikter i lys av klasseforhold og sosiale endringsprosesser i moderne samfunn.

Johan Fredrik Rye har doktorgrad i sosiologi fra NTNU og jobber som professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.