Arbeiderklassen (Ebok)

Forfatter:

Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 493
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.67 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202709723
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arbeiderklassen

Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og korona-krisen har arbeidsfolk igjen kommet på agendaen. Også i forskningen. I denne boka bidrar flere av de fremste forskerne på feltet med ny og tilgjengelig kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge. Blant temaene som analyseres er innvandring, kjønn, politiske holdninger, samhold og tillit, status, anerkjennelse og tilstedeværelse i medier og helseforskjeller.

Til toppen

Andre utgaver

Arbeiderklassen
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Jørn Ljunggren er sosiolog (ph.d.) og forsker ved NOVA/OsloMet.

Marianne Nordli Hansen er dr.philos. i sosiologi og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Patrick Lie Andersen har en mastergrad i sosiologi og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er forsker III ved ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Andersen forsker på ungdoms livssituasjon og på sosial ulikhet, og han er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Aurora Berg er sosiolog med utdanning fra Universitetet i Oslo og jobber ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Espen Dahl er dr. polit. i sosiologi og professor i helse- og sosialpolitikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Han forsker på sosial ulikhet i helse, sosialhjelpsdynamikk, sosialpolitikk, aktiv arbeidsmarkedspolitikk og arbeidsinkludering.

Elisabeth Eide er professor emerit. ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Et hovedfokus i forskningen hennes er medier og marginalisering med vekt på kjønn og ulike minoriteter. Hun har publisert/redigert en lang rekke fagbøker og artikler, samt fem romaner. Hun har også erfaring som journalist i inn- og utland.

Jon Ivar Elstad er sosiolog, dr.philos. og forsker I ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tine Figenschou er professor i journalistikk ved Institutt for journalistikk og medier, OsloMet. Hun forsker på medier, makt og marginalisering.

Live Kjos Fjell er sosiolog og arbeider som høgskolelektor innenfor områdene krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet.

Jon Horgen Friberg arbeider som forsker ved Fafo. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon og etniske minoriteter.

Hedda Haakestad er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Håvard Helland er dr.polit. i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet. Helland forsker på sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, og etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.

Åsmund Hermansen er førsteamanuensis i sosialpolitikk ved Institutt for sosialfag, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Camilla Houeland er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun er interessert i ulike former for sosial organisering, og jobber for tiden på et prosjekt om olje, arbeid og klima i Nigeria og Norge.

Jan Fredrik Hovden Jan Fredrik Hovden er sosiolog, dr.polit og professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

David Jordhus-Lier er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Han forsker på arbeidsliv, fagorganisering og sosial mobilisering, og knytter disse temaene til sosial rettferdighet og klimaomstilling.

Olve Krange er sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning dreier seg for det meste om konfliktene som kjennetegner bruk og forvaltning av norsk natur. Holdninger til store rovdyr og rovdyrkonflikter har vært sentrale tema. Krange har tolket slike konflikter i sammenheng med et bredere spekter av motsetningsforhold, og i lyset av sosiale endringsprosesser.

Peter Egge Langsæther er postdoktor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO, der han blant annet forsker på sammenhengen mellom sosial bakgrunn og politisk adferd.

Arnfinn H. Midtbøen er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Midtbøen arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, etniske hierarkier, etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid og migrasjonsforskningens historie.

Vebjørn Nordhagen er sosiolog og vitenskapelig assistent ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.

Ketil Skogen er sosiolog og forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han har forsket på konflikter rundt naturvern og utnyttelse av naturressurser, ikke minst forvaltning av store rovdyr. Skogen har studert slike konflikter i lys av klasseforhold og sosiale endringsprosesser. Han har tidligere arbeidet ved NOVA og forsket da på ungdom og klassekulturer.

Johan Fredrik Rye har doktorgrad i sosiologi fra NTNU og jobber som professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Sabina Tica er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Ticas doktorgradsprosjekt handler blant annet om mangfold i den norske kulturbransjen. Forskningsinteressene hennes omfatter kulturell og politisk deltakelse blant minoriteter, sosial ulikhet, og rasisme.

Anders Underthun er ph.d. i samfunnsgeografi og forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - Storbyuniversitetet. Underthun forsker blant annet på tilknytningsformer i arbeidslivet, arbeidsplassrelasjoner og fagforeningsstrategier.

Stian Aleksander Uvaag er stipendiat ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Hans doktorgradsprosjekt handler om klasse, yrker og karrierer.

Kjetil A. Van der Wel er sosiolog og professor i sosialpolitikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. I forskningen sin er han opptatt av sosiale og helserelaterte ulikheter, og hvordan disse formes av velferdsstaten og arbeidsmarkedet. Han arbeider hovedsakelig med komparative europeiske spørreundersøkelser og nordiske registerdata.