Olve Krange

Olve Krange

Olve Krange er sosiolog og seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning dreier seg for tiden hovedsakelig om holdninger til store rovdyr og rovdyrkonflikter.

Lenker

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3