Olve Krange

Olve Krange

Omtale
Olve Krange er sosiolog og seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning dreier seg for tiden hovedsakelig om holdninger til store rovdyr og rovdyrkonflikter.
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3