Åsmund Hermansen

Åsmund Hermansen

Åsmund Hermansener førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Åsmund er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Han har forsket på temaer som inkluderende arbeidsliv, levekår for vanskeligstilte grupper, sosial ulikhet i helse og arbeidsmarkedspolitikk. På disse områdene har han publisert i internasjonale tidsskrift som BMJ Open, Scandinavian Journal of Public Health, Journal of International and Comparative Social Policy og International Journal of Manpower.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform