Espen Dahl

Espen Dahl

Espen Dahl er professor ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet.Espen har siden 2002 vært ansatt ved nåværende OsloMet, siden 2005 som professor i helse og sosialpolitikk. Han har forsket på temaer som sosialhjelpsdynamikk, sosial ulikhet i helse, arbeidsinkludering av vanskeligstilte grupper, arbeidsmarkedspolitikk, og helse- og sosialpolitikk i komparativt perspektiv. På disse områdene har han en omfattende internasjonal publisering blant annet i tidsskrifter som Social Science and Medicine, Sociology of Health and Illness, og International Journal of Social Welfare.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform