Løsarbeidersamfunnet (Heftet)

Forfatter:

Line Eldring og Elin Ørjasæter

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 242
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202723903
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Løsarbeidersamfunnet

Andelen arbeidstakere uten fast jobb vokser i den vestlige verden. Dette er mennesker som har korttidskontrakter eller nulltimerskontrakter, det er innleide, ringevikarer, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Internasjonalt diskuteres det om disse løsarbeiderne, som har fått betegnelsen prekariatet, utgjør en ny samfunnsklasse.

Løsarbeidersamfunnet tar for seg utviklingen i Norge, og gir en bred oversikt over ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, både når det gjelder juss og tall. Eksemplene spenner fra østeuropeere på norske byggeplasser til høytlønnede IT-konsulenter i delvis statseide bedrifter. Boka drøfter de nye utfordringene vi møter gjennom digitale plattformer, og ser også på nye gråsoner hvor arbeidstakerrettighetene svekkes.

Løsarbeidersamfunnet presenterer nye perspektiver på de mest brennbare spørsmålene i norsk arbeidslivspolitikk. Forfatternes ulike politiske ståsteder, men felles bekymring for utviklingen i arbeidslivet, gjør boka til et originalt og viktig bidrag i samfunnsdebatten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Line Eldring (f. 1963) var forsker på Fafo fram til høsten 2016, og er nå leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, det største forbundet i privat sektor i LO. Hun er ekspert på temaer som arbeidsinnvandring, lavlønnskonkurranse og sosial dumping.

Elin Ørjasæter (f. 1962) er dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania. Hun har utgitt flere bøker om ledelse og arbeidsrett og er aktiv som foredragsholder og samfunnsdebattant.