Håvard Helland

Håvard Helland

Håvard Helland er sosiolog og professor ved Senter for profesjonsstudier, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra 2003 til 2008 var han ansatt ved NIFU. Han har publisert flere arbeider om sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, ulikhetsdimensjoner innenfor den høyt utdannede middelklassen, kjønnsforskjeller, ungdom, utdanningsvalg, etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere, skoleprestasjoner og valg av utdanningsretning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform