Håvard Helland

Håvard Helland

Håvard Helland er dr.polit. i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet. Helland forsker på sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, og etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform