Kirsti Mac Donald

Omtale
KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.
Titler i salg

Viser 1 - 20 av 140

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7