Norsk start 8-10 (K06)

Norsk start 8-10 Grammatikk (Heftet)

Forfatter:

Kirsti Mac Donald

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 88
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202361228
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Grammatikk
Om utgivelsen Norsk start 8-10 Grammatikk

Denne grunnleggende norske grammatikken inneholder en kombinasjon av forklaringer, regler og oppgaver.
Boka kan brukes som en selvstendig støttebok, uavhengig av hvilke læremidler elevene ellers bruker. Den er tilpasset læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
Målet for boka er å bidra til at elevene utvikler et sikrere og bedre norsk språk, samtidig som de lærer enkel grammatisk terminologi.

For læreren kan arbeidet med grammatikkboka være til hjelp for å finne ut hvor den enkelte elev har sin styrke og sine svakheter.

Til toppen

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Norsk start 8-10 (K06)
Norsk start 8-10 er et læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Her finner du også lærebøker i engelsk, samfunnsfag og KRLE som er tilpasset målgruppen og dekker de viktigste kompetansemålene i fagene.