Norwegian Grammar

Exploring Norwegian Grammar (Heftet)

Norsk grammatikk med engelsk støtte

Forfatter:

Kirsti Mac Donald og Marianne MacDonald

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202403331
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Grammatikk
Om utgivelsen Exploring Norwegian Grammar

En bok om norsk grammatikk, en innføring for voksne som skal lære norsk og som kan lese enkle tekster på engelsk.

Exploring Norwegian Grammar gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk, sett i et fremmedspråksperspektiv. Boka legger en viss vekt på ulikheter mellom engelsk og norsk, men er av interesse for alle som lærer norsk som fremmed- eller andrespråk. Grammatikken er presentert i en underholdende stil på et enkelt språk og krever ikke morsmålsferdigheter i engelsk.

I tillegg til den sentrale grammatikken, inneholder boka et kapittel om høflighetsfraser. Det er også en systematisk oversikt over bøyningsmønstre til slutt i boka.

Det språklige systemet er illustrert ved en rekke eksempler fra moderne norsk, og gjennom kjente sitater og litterære eksempler, som vil skape gjenkjennelse hos en bred målgruppe. Alle eksempler er oversatt til engelsk.

Flere oppgaver på nettstedet
Nettstedet tilbyr interaktive oppgaver og gode muligheter for selvstudium og praktisk trening.

Læreverket passer for alle som ønsker å lære norsk, og som kan lese enkel tekst på engelsk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Marianne MacDonald er oversetter og journalist. Hun er cand. philol. med hovedfag i engelsk, mellomfag i historie, såvel som grunnfag i litteraturvitenskap og sosiologi.

Norwegian Grammar
En bok om norsk grammatikk, en innføring for voksne som skal lære norsk og som kan lese enkle tekster på engelsk.