Kristne strateger (Fleksibind)

Forfatter:

Helje Kringlebotn Sødal (red.)

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202753399
Kategori: Religion , Idéhistorie og Historie
Fag: Historie, Idéhistorie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kristne strateger

Kristne strateger handler om kristen strategi i Norge på 1800- og 1900-tallet slik et trettitalls strateger utformet og arbeidet med den. Boka gir ny kunnskap både om kristendomshistorien og strategifeltet.

Er kristen strategi annerledes enn strategi fra mer kjente strategiområder som krig og forsvar, politikk og næringsliv? På hvilke måter ble kristenlivet i og utenfor Den norske kirke utviklet og forandret gjennom strategisk arbeid? Hvordan gikk kristne strateger fram for å påvirke politikk, kultur og samfunn, og hva oppnådde de? Forfatterne svarer gjennom studier av enkeltstrateger fra Hans Nielsen Hauge til Rosemarie Köhn, og gjennom overordnede kapitler.

De utvalgte strategene satte seg ekstraordinære mål og arbeidet systematisk for å realisere dem. Noen la planer for Den norske kirke. Andre startet frikirker. Mange grunnla og videreutviklet organisasjoner for misjon, eller for diakonale og sosiale formål. Flere arbeidet politisk for å bevare eller utvide kristen innflytelse i samfunnet – gjennom skole, kulturliv, media eller politikk. Noen, som Ole Hallesby og Eivind Berggrav, ruver vanligvis i kristendomshistorien. Andre, som Berthe Kanutte Aarflot og Bodil Biørn, har tradisjonelt hatt begrenset plass der, men bidro like fullt til kristen strategiutvikling.

Til toppen

Forfatter(e)

Helje Kringlebotn Sødal er professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun tok doktorgrad på en avhandling om J.C. Heuch og har skrevet vitenskapelige bidrag med stor tematisk spennvidde – fra skolen under reformasjonen til Hans Nielsen Hauge, Oxfordbevegelsen, karismatisk kristendom, luthersk mangfold og kristne barnehager. Sødal står også bak mange fag- og lærebøker, bl.a Norsk kristendomshistorie 1800-2020 (2021), Religioner og livssyn i skolehverdagen (2020), Kristen arv og tradisjon i barnehagen (2018) og Hans Nielsen Hauge (2017). Les mer om Sødal på Universitetet i Agder, UiA.