Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon (Heftet)

i ungdomsskole og videregående skole

Forfatter:

Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak

Les Gerd Martina Langelands innlegg om mestring, medvirkning og motivasjon på Fagsnakk: «Hva kan du gjøre for at jeg skal lykkes, lærer?»

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202706722
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon

I denne boka presenteres en metode som skolefellesskapet og enkeltlærere kan bruke i samarbeid med elevene for å forebygge frafall og psykiske helseplager i ungdomsskolen og i videregående skole. Med gode eksempler viser forfatterne hvordan metoden kan hjelpe elever med lav motivasjon til å få tilbake troen på at egen innsats nytter.

Metoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Kjernen er at elevene selv er hovedaktører i eget liv, og at de individuelt og i et støttende fellesskap skal utarbeide gode strategier i møte med utfordringer.

Elevene får mulighet til å reflektere over hva som er viktig og hva som er vanskelig for dem, og ikke minst får de hentet fram og tatt i bruk sine egne suksessfaktorer. Dette kan styrke opplevelsen av autonomi, mestring, indre motivasjon og selvanerkjennelse.

Forfatterne mener at når skolen og læreren tilrettelegger for systematisk metodearbeid slik det beskrives i denne boka, vil elevene rustes til å håndtere både skolehverdagen og livet generelt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon

De to forfatterne øser av egen erfaring og innsikt, noe som gir tro på at SAMM-metoden har resultatene på sin side.

[...] Om ikke Langeland og Horverak har skrevet ei bok som blir folkelesning, så vil deres bok være både nyttig og stimulerende for alle som arbeider med eller skal ut i arbeid med barn og unge. Så vil da også Hvordan
legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon komme på pensumlista til masterstudenter i spesialpedagogikk. Og skulle man ønske ytterligere informasjon om SAMM-metoden og selve prosjektet, så har det sin egen hjemmeside: samm.uia.no

Jan Oscar Bodøgaard, Historiker, Bedre Skole 3/2021Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Gerd Martina Langeland er lektor med tilleggsutdanning ved Lillesand videregående skole og underviser primært i norsk og psykologi. Hun har mastergrad i nordisk litteratur. Hun er metodegrunnlegger og -utvikler, konsulent, foredragsholder og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.