Inkluderende læringsmiljø (Heftet)

- mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen

Forfatter:

May Olaug Horverak, Elin Frisch Selås og Gerd Martina Langeland

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202777661
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Inkluderende læringsmiljø

Denne boka presenterer en femtrinnsmetode som lærere i barneskolen kan bruke til å skape et inkluderende læringsmiljø ved å tilrettelegge for elevenes mestring, medvirkning og motivasjon. Forfatterne viser med konkrete eksempler hvordan hver enkelt elev kan oppleve å være en del av fellesskapet, delta i skolens aktiviteter og få utbytte av undervisningen. En systematisk bruk av femtrinnsmetoden kan bidra til at elevene opplever reell medvirkning i skolehverdagen og mestring i skolefagene, og at de får motivasjon til å lære og skape positive endringer for seg selv. Metodikken er fleksibel og kan tilpasses ulike alderstrinn og elevgrupper.

Femtrinnsmetoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Anerkjennelsesbegrepet er viet stor plass, både i boka og i metodearbeidet. Sentral er også tanken om at elevene støttes i prosessen med å identifisere ressurser i seg selv og i miljøet, slik at de kan få en god skolehverdag.

Målgruppa for boka er alle lærere i grunnskolen og studenter i grunnskolelærerutdanningen.

Til toppen

Andre utgaver

Inkluderende læringsmiljø
Bokmål Ebok 2023

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.

Elin Frisch Selås er nyutdannet lektor (GLU 5-10) og har variert yrkesbakgrunn som innbefatter blant annet journalistikk og arbeid som spesialisert familiehjem. Hun har jobbet som lærervikar i fem år, og tatt i bruk og tilpasset SAMM-metoden på mellomtrinn. Selås har skrevet masteroppgave om hvordan elever opplever lærerens bruk av kjeft i klasserommet.

Gerd Martina Langeland er lektor med tilleggsutdanning ved Lillesand videregående skole og underviser primært i norsk og psykologi. Hun har mastergrad i nordisk litteratur. Hun er metodegrunnlegger og -utvikler, konsulent, foredragsholder og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.