May Olaug Horverak
© Fotograf: Knut Erik Vikan

May Olaug Horverak

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter. Hun har jobbet mye med skriveundervisning i en sjangerpedagogisk tilnærming, og har skrevet doktoravhandling om dette temaet ved Universitetet i Agder. Hun forsker også på andre aspekter ved språkundervisning, samt livsmestring og motivasjon i skolen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform