Skolen som samfunnsbygger (Heftet)

Å bli til noen, ikke bare noe

Forfatter:

Bjørg-Elin Moen og Grete Lillian Moen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 276
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625030
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skolen som samfunnsbygger

Boka vektlegger skolens sentrale rolle i arbeidet med inkludering samt utviklingen av motstandsdyktige unge mennesker. Det er en faglig solid bok som gir ansatte i skolen kunnskap, refleksjoner og konkrete eksempler som er lett å bruke i egen hverdag. Forfatterne evner å beskrive vanskelige tema på en lett forståelig og anvendelig måte. Boka er basert på årelang erfaring med arbeid med barn og unge samt at den inneholder eksempler fra mange skoler.

Teori og praksiseksempler illustrerer både hvordan skoleansatte daglig kan bidra til å styrke ungdoms motstandskraft samt hvordan de kan jobbe for utvikle en inkluderende kultur. Bokas faglige ramme, kombinert med eksempler fra praksis, vil gi deg både ny forståelse, gode ideer og bekreftelse på at det arbeidet du gjør for elevene dine er viktig. Eksemplene gjør teksten levende og lett å lese.

Boka er delt inn i tre deler og du trenger ikke lese boka fra perm til perm, men slå opp på det du er mest interessert i. Den er primært skrevet for deg som er lærer på ungdomstrinnet, og passer også godt for studenter i lærerutdanningene. Den er i tillegg aktuell for andre yrkesgrupper som jobber med barn og ungdom, og er et viktig bidrag til å rette fokuset mot den enkelte ungdoms personlige utvikling og livsmestring.

Til toppen

Dette er en etterlengtet bok som viser hvordan skolen er en viktig møteplass i samfunnet for sosial inklusjon og deltakelse – og ikke en institusjon som «bare» leverer oppveksttjenester. Forfatterne tar tak i det som skaper vekst, utvikling og sosial læring i, og mellom mennesker. De forteller ikke bare hva som er viktig, men de viser hvordan skole, lærere, foreldre, barn og andre kan samarbeide for at skolen er med på å samskape gode læringsmiljø og samfunn. Videre anerkjenner de det gode som alle aktører gjør allerede, og viser hvordan dette kan bygges videre på for å skape livskvalitet, god læring og gode og trygge samfunn for barn og ungdom i fellesskap!
Professor Ottar Ness, Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU

Andre aktuelle titler

Tilleggsmateriell
Forfatter(e)

Bjørg-Elin Moen har doktorgrad i sosialpsykologi fra NTNU. Hun har beveget seg fra å forske på risiko til å jobbe målrettet for å utvikle robust ungdom gjennom stiftelsen MOT. I dag jobber hun med verdibasert lederutvikling og er ansvarlig for programmet "Skolen som samfunnsbygger" hvor mer enn 130 skoler deltar. Hun er medforfatter av boken ”Ungdom, læring og forebygging”.

Grete L. Moen er utdannet klinisk barnevernspedagog med videreutdanning innen blant annet familieterapi, intersubjektiv terapi og spesialisering innen barn- og unges psykiske helse. Hun har lang og bred erfaring innen barnevern og psykisk helse, og jobber til daglig som spesialrådgiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), og har tidligere gitt ut bøkene Barns møte med psykisk lidelse, en datters historie og Jeg trenger noen å være glad i. Møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse.