Skolen som samfunnsbygger (Heftet)

Å bli til noen, ikke bare noe

Forfatter:

Bjørg-Elin Moen og Grete Lillian Moen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 276
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625030
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skolen som samfunnsbygger

Skolen som samfunnsbygger vektlegger skolens sentrale rolle i arbeidet med inkludering samt utviklingen av motstandsdyktige unge mennesker. Det er en faglig solid bok som gir ansatte i skolen kunnskap, refleksjoner og konkrete eksempler som er lett å bruke i egen hverdag. Forfatterne evner å beskrive vanskelige tema på en lett forståelig og anvendelig måte. Boka er basert på årelang erfaring med arbeid med barn og unge samt at den inneholder eksempler fra mange skoler.

Teori og praksiseksempler illustrerer både hvordan skoleansatte daglig kan bidra til å styrke ungdoms motstandskraft samt hvordan de kan jobbe for utvikle en inkluderende kultur. Bokas faglige ramme, kombinert med eksempler fra praksis, vil gi deg både ny forståelse, gode ideer og bekreftelse på at det arbeidet du gjør for elevene dine er viktig. Eksemplene gjør teksten levende og lett å lese.

Skolen som samfunnsbygger er delt inn i tre deler og du trenger ikke lese boka fra perm til perm, men slå opp på det du er mest interessert i. Den er primært skrevet for deg som er lærer på ungdomstrinnet, og passer også godt for studenter i lærerutdanningene. Den er i tillegg aktuell for andre yrkesgrupper som jobber med barn og ungdom, og er et viktig bidrag til å rette fokuset mot den enkelte ungdoms personlige utvikling og livsmestring.

«Dette er boka som alle som jobber i skolen bør ha. Jeg har enda ikke lest den ferdig fra perm til perm. Likevel har jeg hentet ut små epistler som allerede er brukt i personalgruppa i forbindelse med arbeid med lærplanfornyelsen. Ny overordnet del og læreplan i fag peker på trivsel og trygghet som grunnpilarer for læring. Gode relasjoner mellom elev-elev og lærere- elev er nøkkelen for godt læringsmiljø – den handler om som voksen å gjøre en forskjell og få elever til å skinne. Hva er lurt av deg som voksen å gjøre (atferd)? Hva er lurt for deg som voksen å kunne om barn og unges utvikling og ulikt tankegods? Hvem tar du med deg i dette arbeidet? Med andre ord – dette er ei bok som du kan bruke som oppslagsverk når du trenger noe raskt, eller du kan lese den med dybde og større tid til refleksjon og ettertanke. Den er et viktig bidrag til å forstå ny læreplan; "Å bli til noen, ikke bare noe".»
Solveig Aarbogh – rektor Bardufoss ungdomsskole

«Tusen takk for boka. Ho blir og skal bli bruk flittig av oss på skulen i arbeidet med barn og unge i Heidal. Boka er ein stor inspirasjon og eit tankegods som styrkar oss i arbeidet med barn og unge. Skulen og oss vaksne treng å forsterke det som er med på å styrke oss i det daglege arbeidet med å skape gode klasse- og skulemiljø og læringsfellesskap, boka er nettopp det. Diktet "Liten gut fortel" av Bruheim og setningane om "Husk å glemme" er viktige ord for oss vaksne i å utvikle trygge barn og unge som føler seg verdsett. Takk for bidrag og inspirasjon i "Skulen som samfunnsbyggjar".»
Sjur Arne Lindby, rektor Heidal skule i Sel kommune

«Bjørg-Elin Moen og Grete Lillian Moen har i boka konkretisert skolens samfunnsmandat. Her finner jeg de praktiske eksemplene, de gode spørsmålene til refleksjon og relevante henvisninger til god, praksisnær litteratur som jeg trenger i min rektorhverdag. Eksempler er hentet både fra fag- og skjønnlitteratur, og gir mange gode leseopplevelser. Tekstene utdyper essensen i arbeidet med sosial kompetanse, tilhørighet, relasjonsbygging og dermed LÆRING. Her kommer den røde tråden tydelig frem, fra overordnet del, gjennom læreplanene, ledelse på alle nivåer i skolen og ut til elevenes hverdag. Det å bli til noen, ikke bare til noe, ansvarliggjøringen av de voksne som relasjonsbyggere og -bærere, konkretiseres gjennom de tre relasjonsnormene vi som MOT-skole har hatt fokus på over lengre tid: Trekanten som består av å sikre bakgrunnsforståelsen, godfølelsen og tøff kjærlighet. I denne boken blir disse prinsippene lett tilgjengelig og får umiddelbar overføringsverdi til arbeidet i kollegiet, i foresatte- og elevgruppene. Jeg vil takke forfatterne for at de har tatt jobben med å sammenfatte det grunnleggende for arbeidet med et robust, inkluderende læringsmiljø for oss, og gi oss gode verktøy for arbeidet med veien dit.»
Mona Søbyskogen, rektor/virksomhetsleder ved Marker skole

Til toppen

Dette er boka som alle som jobber i skolen bør ha.
Solveig Aarbogh – rektor Bardufoss ungdomsskole

Andre utgaver

Skolen som samfunnsbygger Unibok
Bokmål Nettsted 2021

Andre aktuelle titler

Tilleggsmateriell
Presse Skolen som samfunnsbygger

Skolens plass i byggingen av morgendagens samfunn 04.12.2020

Forfatterne spenner opp et bredt lerret for skolens mandat og oppgaver, og det blir gjort spennende dypdykk i flere av utfordringene som møter lærere og andre skoleansatte i og utenfor klasserommet. De to forfatterne utfyller og kompletterer hverandres kompetanse, idet den ene av dem har bakgrunn fra sosialpsykologi og lederutvikling i skolen, mens den andre er utdannet klinisk barnevernspedagog og har spesialisering innen psykisk helse for barn og unge.

[...] anbefales for alle lærere og andre ansatte i skolen, og ikke minst for studenter i lærerutdanningene. I og med at «livsmestring» er det ene av tre tverrfaglige temaer i det nye læreplanverket, er det en særdeles aktuell tematikk i Fagfornyelsen som det her blir kastet lys over. Boka er i høyeste grad også relevant for yrkesgrupper utenfor skolen som arbeider med barn og unge.Ole Kallelid, Utdanning nr. 14/4.desember 2020Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Bjørg-Elin Moen har doktorgrad i sosialpsykologi fra NTNU. Hun har beveget seg fra å forske på risiko til å jobbe målrettet for å utvikle robust ungdom gjennom stiftelsen MOT. I dag jobber hun med verdibasert lederutvikling og er ansvarlig for programmet "Skolen som samfunnsbygger" hvor mer enn 130 skoler deltar. Hun er medforfatter av boken ”Ungdom, læring og forebygging”.

Grete L. Moen er utdannet klinisk barnevernspedagog med videreutdanning innen blant annet familieterapi, intersubjektiv terapi og spesialisering innen barn- og unges psykiske helse. Hun har lang og bred erfaring innen barnevern og psykisk helse, og jobber til daglig som spesialrådgiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), og har tidligere gitt ut bøkene Barns møte med psykisk lidelse, en datters historie og Jeg trenger noen å være glad i. Møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse.