Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon (Ebok)

i ungdomsskole og videregående skole

Forfatter:

May Olaug Horverak og Gerd Martina Langeland

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 9.44 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202714833
Kategori: Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon

I denne boka presenteres en metode som skolefellesskapet og enkeltlærere kan bruke i samarbeid med elevene for å forebygge frafall og psykiske helseplager i ungdomsskolen og i videregående skole. Med gode eksempler viser forfatterne hvordan metoden kan hjelpe elever med lav motivasjon til å få tilbake troen på at egen innsats nytter.

Metoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Kjernen er at elevene selv er hovedaktører i eget liv, og at de individuelt og i et støttende fellesskap skal utarbeide gode strategier i møte med utfordringer.

Elevene får mulighet til å reflektere over hva som er viktig og hva som er vanskelig for dem, og ikke minst får de hentet fram og tatt i bruk sine egne suksessfaktorer. Dette kan styrke opplevelsen av autonomi, mestring, indre motivasjon og selvanerkjennelse.

Forfatterne mener at når skolen og læreren tilrettelegger for systematisk metodearbeid slik det beskrives i denne boka, vil elevene rustes til å håndtere både skolehverdagen og livet generelt.

Til toppen

Forfatter(e)

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er initiativtaker, metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.

Gerd Martina Langeland er lektor ved Lillesand videregående skole og underviser primært i engelsk- og norskfaget. Hun har mastergrad i nordisk litteratur. Hun er initiativtaker, metodegrunnlegger og -utvikler, konsulent, foredragsholder og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.