Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 170
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202733247
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og lærerutdanning
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon Unibok

Unibok er en digital utgave av boka. Denne utgaven er kun til salgs for skoler og kan ikke kjøpes av privatpersoner. Vennligst se andre utgaver for privat kjøp.

I denne boka presenteres en metode som skolefellesskapet og enkeltlærere kan bruke i samarbeid med elevene for å forebygge frafall og psykiske helseplager i ungdomsskolen og i videregående skole. Med gode eksempler viser forfatterne hvordan metoden kan hjelpe elever med lav motivasjon til å få tilbake troen på at egen innsats nytter.

Metoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Kjernen er at elevene selv er hovedaktører i eget liv, og at de individuelt og i et støttende fellesskap skal utarbeide gode strategier i møte med utfordringer.

Elevene får mulighet til å reflektere over hva som er viktig og hva som er vanskelig for dem, og ikke minst får de hentet fram og tatt i bruk sine egne suksessfaktorer. Dette kan styrke opplevelsen av autonomi, mestring, indre motivasjon og selvanerkjennelse.

Forfatterne mener at når skolen og læreren tilrettelegger for systematisk metodearbeid slik det beskrives i denne boka, vil elevene rustes til å håndtere både skolehverdagen og livet generelt.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no eller via «Min side» på cda.no.

Til toppen

Presse Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon Unibok

De to forfatterne øser av egen erfaring og innsikt, noe som gir tro på at SAMM-metoden har resultatene på sin side.

[...] Om ikke Langeland og Horverak har skrevet ei bok som blir folkelesning, så vil deres bok være både nyttig og stimulerende for alle som arbeider med eller skal ut i arbeid med barn og unge. Så vil da også Hvordan
legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon komme på pensumlista til masterstudenter i spesialpedagogikk. Og skulle man ønske ytterligere informasjon om SAMM-metoden og selve prosjektet, så har det sin egen hjemmeside: samm.uia.no

Jan Oscar Bodøgaard, Historiker, Bedre Skole 3/2021Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.

Gerd Martina Langeland er lektor med tilleggsutdanning ved Lillesand videregående skole og underviser primært i norsk og psykologi. Hun har mastergrad i nordisk litteratur. Hun er metodegrunnlegger og -utvikler, konsulent, foredragsholder og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.