Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? (Heftet)

Forfatter:

Sharam Alghasi og Thomas Hylland Eriksen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740351
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt?

I en årrekke har norskhet og migrasjon, majoritet og minoriteter, inkludering og ekskludering vært blant de mest kontroversielle temaene i debatter i den norske offentligheten. Sentrale spørsmålsstillinger har vært: hva skal til for å regnes som norsk, hvem skal få ta del i det norske velferdssamfunnet og hva betyr det vanskelige ordet integrering?

Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer tre forskjellige perspektiver på det nye Norge. Alle er tydelige i samfunnsdebatten, og de peker mot tre ulike fremtidsscenarioer:

  • Murbygging – etablering og forsvar av tydelige grenser mot en antatt invasjon av fremmede som truer norsk identitet og kultur.
  • Brobygging – den dominerende modellen i det offisielle Norge, der det legges til rette for gjensidig forståelse på tvers av tydelige grenser mellom navngitte religiøse og etniske grupper.
  • Båtbygging – setter menneskeverd foran nasjonalitet, og argumenterer for at murbygging er destruktivt og urealistisk, mens brobygging er en misvisende metafor, ettersom vi alle bor på den samme «øya».
Bidragsyterne er spesialister på ulike aspekter ved det nye Norge, og kapitlene tar opp blant annet høyreekstremisme, velferdsnasjonalisme, islamofobi, medienes makt og betydningen av hvithet for å bli anerkjent som norsk.

Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer ny forskning og innsikt og tilbyr et friskt, originalt blikk på det nye Norge som både gir forståelse og verktøy for å tenke realistisk om norskhet i tiden fremover. Boken er skrevet for studenter, politikere, planleggere og alle andre som er engasjert i arbeidet for å skape et godt samfunn.

Til toppen

Forfatter(e)

Sharam Alghasi er førsteamanuensis ved Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring (SCLM) ved Høyskolen Kristiania. Hans doktorgrad i sosiologi (2009) omhandler forholdet mellom iransk-norsk mediebruk og deres konstruksjon av identitet, og tilpasningsstrategier i det norske samfunnet. Hans hovedfag (tilsvarer MD. grad) er en studie av representasjon av innvandring i norske debattprogram i tidsrommet 1998-1997. Hans forskning inkluderer spørsmål som medieproduksjon/resepsjon, medieteorier, integrasjon, multikulturalisme, nasjonalisme, transnasjonalisme, islam, ofte knyttet til den norske offentlige debatten om innvandring og islam.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og en aktiv samfunnsdebattant. Forfatterskapet hans omfatter en lang rekke fagbøker, lærebøker som essays.

Elisabeth Eide er professor emerit. ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Et hovedfokus i forskningen hennes er medier og marginalisering med vekt på kjønn og ulike minoriteter. Hun har publisert/redigert en lang rekke fagbøker og artikler, samt fem romaner. Hun har også erfaring som journalist i inn- og utland.

Marta Bivand Erdal er samfunnsgeograf og migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning. Hennes forskningsområder omfatter internasjonal migrasjon, migranters transnasjonale bånd og kulturelt og religiøst mangfold med vekt på statsborgerskap og nasjonsforståelser. Erdal har publisert bredt internasjonalt og redigert temanumre i fagfellevurderte tidsskrifter som Gender, Place and Culture, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Norsk Geografisk Tidsskrift og Social Identites.

Dag Herbjørnsrud (f. 1971) er utdannet idéhistoriker. Han var journalist og kulturkommentator i Aftenposten i ti år og har vært redaktør av Ny Tid.

Dag Herbjørnsrud har skrevet flere bøker sammen med Stian Bromark. Blanke løgner, skitne sannheter (2002) og Frykten for Amerika (2003), som begge fikk gode kritikker og skapte debatt da de kom ut.

Med Norge - et lite stykke verdenshistorie markerer forfatterne Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud Norges 100-årsjubileum som selvstendig nasjon ved å fortelle en annerledes historie om oss selv.

Heidi Røsok-Dahl har bakgrunn som vaktsjef, videojournalist, skrivende journalist og reporter i NTB, TV 2, Nettavisen og Sarpsborg Arbeiderblad. Nå jobber hun som universitetslektor i journalistikk på OsloMet, der hun primært underviser i journalistikk formidlet med levende bilder. Hun setter pris på å eksperimentere med levende bilder på nye måter sammen med studentene. På OsloMet er hun med i forskningsgruppene MEKK (medier, krig og konflikt) og MMS (miljø, medier og samfunn).

Øyvind Strømmen (f.1980) er journalist, blogger og forfatter. Han ble høsten 2011 kåret til "Årets frilanser" for sitt arbeid med å følge islamfiendtlige miljøer på nettet, og står bak prosjektet Hate Speech International.

Michelle Antoinette Tisdel er forskningsbibliotekar i avdelingen Fag og forskning ved Nasjonalbiblioteket. Hennes ansvarsområde inkluderer samlingspleie, forskning og formidling av samfunnsvitenskapelige materiale og emner. Kulturpolitikk, kulturarvproduksjon, ABM-samlinger, kulturinstitusjoner, identitetspolitikk og minoritetsdiskurser i Norge og på Cuba er hennes forskningsinteresser. Tisdel har en doktorgrad i sosialantropologi fra Harvard University og gjort langvarig feltarbeid på Cuba.