Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal er Forsker 1 ved Institutt for fredsforskning og er samfunnsgeograf. Hennes forskningsområder omfatter internasjonal migrasjon, migranters transnasjonale bånd og kulturelt og religiøst mangfold med vekt på statsborgerskap og nasjonsforståelser. Erdal har publisert bredt internasjonalt og redigert temanumre i fagfellevurderte tidsskrifter som Gender, Place and Culture, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Norsk Geografisk Tidsskrift og Social Identites.

Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6