Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? (Ebok)

Forfatter:

Sharam Alghasi og Thomas Hylland Eriksen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.28 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740559
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt?

I en årrekke har norskhet og migrasjon, majoritet og minoriteter, inkludering og ekskludering vært blant de mest kontroversielle temaene i debatter i den norske offentligheten. Sentrale spørsmålsstillinger har vært: hva skal til for å regnes som norsk, hvem skal få ta del i det norske velferdssamfunnet og hva betyr det vanskelige ordet integrering?

Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer tre forskjellige perspektiver på det nye Norge. Alle er tydelige i samfunnsdebatten, og de peker mot tre ulike fremtidsscenarioer: 1) Murbygging – etablering og forsvar av tydelige grenser mot en antatt invasjon av fremmede som truer norsk identitet og kultur. 2) Brobygging – den dominerende modellen i det offisielle Norge, der det legges til rette for gjensidig forståelse på tvers av tydelige grenser mellom navngitte religiøse og etniske grupper. 3) Båtbygging – setter menneskeverd foran nasjonalitet, og argumenterer for at murbygging er destruktivt og urealistisk, mens brobygging er en misvisende metafor, ettersom vi alle bor på den samme «øya».

Bidragsyterne er spesialister på ulike aspekter ved det nye Norge, og kapitlene tar opp blant annet høyreekstremisme, velferdsnasjonalisme, islamofobi, medienes makt og betydningen av hvithet for å bli anerkjent som norsk.

Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer ny forskning og innsikt og tilbyr et friskt, originalt blikk på det nye Norge som både gir forståelse og verktøy for å tenke realistisk om norskhet i tiden fremover. Boken er skrevet for studenter, politikere, planleggere og alle andre som er engasjert i arbeidet for å skape et godt samfunn.

Redaktører: Sharam Alghasi og Thomas Hylland Eriksen. Øvrige bidragsytere: Mette Andersson, Katrine Mellingen Bjerke, Elisabeth Eide, Marta Bivand Erdal, Dag Herbjørnsrud, Kjell Kjellman, Heidi Røsok-Dahl, Øyvind Strømmen og Michelle Antoinette Tisdel.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Sharam Alghasi er professor i mediesosiologi ved Høyskolen Kristiania. Alghasis forskning inkluderer ulike temaer knyttet til medier og kommunikasjon, migrasjon og identitet i Norge og Europa. Han har bred erfaring med strategisk kommunikasjon, særlig i relasjon til migrasjon i det norske politiske landskapet. Alghasis doktorgradsavhandling fra 2009 omhandler forholdet mellom iransk-norsk mediekonsum og deres konstruksjon av identitet, og tilpasningsstrategier i det norske samfunnet.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og en aktiv samfunnsdebattant. Forfatterskapet hans omfatter en lang rekke fagbøker, lærebøker som essays.

Mette Andersson er professor på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Katrine Mellingen Bjerke er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Norsk Lærerakademi. Katrine Mellingen Bjerke har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Elisabeth Eide er professor emerit. ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Et hovedfokus i forskningen hennes er medier og marginalisering med vekt på kjønn og ulike minoriteter. Hun har publisert/redigert en lang rekke fagbøker og artikler, samt fem romaner. Hun har også erfaring som journalist i inn- og utland.

Marta Bivand Erdal er Forsker 1 ved Institutt for fredsforskning og er samfunnsgeograf. Hennes forskningsområder omfatter internasjonal migrasjon, migranters transnasjonale bånd og kulturelt og religiøst mangfold med vekt på statsborgerskap og nasjonsforståelser. Erdal har publisert bredt internasjonalt og redigert temanumre i fagfellevurderte tidsskrifter som Gender, Place and Culture, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Norsk Geografisk Tidsskrift og Social Identites.

Dag Herbjørnsrud er utdannet idéhistoriker og grunnlegger av Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI), www.sgoki.org.

Kjell Erling Kjellman er førstelektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.

Heidi Røsok-Dahl er PhD-stipendiat ved OsloMet. Hun forsker på hvordan nyhetsmedier når unge mennesker med nyheter. Hun har undervist i journalistikk ved OsloMet i sju år og har tidligere vært vaktsjef og videojournalist i NTB og reporter i TV 2.

Øyvind Strømmen er journalist, blogger og forfatter. Han ble høsten 2011 kåret til "Årets frilanser" for sitt arbeid med å følge islamfiendtlige miljøer på nettet, og står bak prosjektet Hate Speech International.

Michelle Antoinette Tisdel har en doktorgrad i sosialantropologi fra Harvard University og har jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008, hvor hun er fagansvarlig for emnene migrasjon og mangfold.