Michelle Antoinette Tisdel

Michelle Antoinette Tisdel

Michelle Antoinette Tisdel er forskningsbibliotekar i avdelingen Fag og forskning ved Nasjonalbiblioteket. Hennes ansvarsområde inkluderer samlingspleie, forskning og formidling av samfunnsvitenskapelige materiale og emner. Kulturpolitikk, kulturarvproduksjon, ABM-samlinger, kulturinstitusjoner, identitetspolitikk og minoritetsdiskurser i Norge og på Cuba er hennes forskningsinteresser. Tisdel har en doktorgrad i sosialantropologi fra Harvard University og gjort langvarig feltarbeid på Cuba.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3