Det åpne bibliotek av Astrid Anderson, Cicilie Fagerlid, Håkon Larsen og Ingerid S. Straume (Open Access)
Open Access

Det åpne bibliotek (Open Access)

Forskningsbibliotek i endring

Forfatter:

Astrid Anderson, Cicilie Fagerlid, Håkon Larsen og Ingerid S. Straume (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 218
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202535018
Kategori: Samfunnsfag og Mediefag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Mediefag, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det åpne bibliotek

Dagens forskningsbibliotek lever ikke opp til stereotypien av støvete, stille rom med hysjende bibliotekarer. Snarere er bibliotekene ofte i forkant av den teknologiske utviklingen. Tenkningen om deres samfunnsoppdrag endres, og bibliotekene åpner for nye aktiviteter og oppgaver. Økt åpenhet kan stå som en fellesnevner for disse endringene. Samtidig hefter det en dobbelthet ved honnørordet «åpenhet», en dobbelthet som er en grunntone i denne boka.

De ni kapitlene utforsker endringene i forskningsbibliotekene fra forskjellige faglige og metodiske ståsteder. Vi får lese om dilemmaene digitalisering av tidsskrift og bøker bringer med seg, Nasjonalbibliotekets legitimeringsarbeid, minoritetskilders problematiske plass i nasjonale samlinger, nye innretninger som skrivesentre i forskningsbibliotek, tverrfaglighet i bibliotekundervisningen, universitetsbibliotek som fysisk sted, den disiplinerende atmosfæren bibliotekbrukerne søker og om biblioteket som arena for trøst og støtte.

Det åpne bibliotek vil være en viktig ressurs for alle som er interessert i de mange endringene som pågår i forskningsbibliotekene, og hvordan disse påvirker og påvirkes av større endringer i universitets- og høgskolesektoren og kultur- og kunnskapspolitikken.

Til toppen

Andre utgaver

Det åpne bibliotek
Bokmål Heftet 2019
Forfatter(e)
Astrid Anderson er førstebibliotekar og fagreferent ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun har en doktorgrad i sosialantropologi fra UiO og var postdoktor ved Kulturhistorisk museum fra 2003 til 2005. Anderson har gjort langvarige feltarbeid på øya Wogeo i Papua Ny-Guinea og har tidligere skrevet om temaer som slektskap, adopsjon, sted og kropp derfra. Interessen for sted har hun tatt med seg til biblioteket og forskningsprosjektet “Åpne bibliotek” hvor hun ser på hvordan studenter ved UiO tar i bruk og erfarer universitetsbiblioteket som fysisk sted.
Cicilie Fagerlid er førstelektor ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Fra høsten 2017 går hun over i en stilling som postdoktor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har forsket både på folkebibliotek og forskningsbibliotek. I tillegg har hun skrevet doktoravhandling om et mangfoldig miljø av performance-poeter i Paris og hovedoppgave om britiske sørasiater i London.
Håkon Larsen er professor ved Høgskolen i Innlandet. Han har gitt ut boka Den nye kultursosiologien (2013) og publisert en rekke artikler om kultursosiologiske temaer. I 2011 disputerte han over avhandlingen Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige i 2011. Larsen har tidligere hatt et forskningsopphold ved Center for Cultural Sociology ved Yale University.
Ingerid S. Straume er ansatt som leder av Akademisk skrivesenter ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en doktorgrad i pedagogisk filosofi fra UiO fra 2010, og har vært forfatter og redaktør for en rekke publikasjoner innenfor temaer som samfunnsteori, miljøpolitikk, politisk filosofi og danningsteori. Siste bok: En menneskeskapt virkelighet: klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi.
Katriina Byström er professor ved Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en doktorgrad i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Tammerfors, Finland. Byströms forskning handler primært om informasjonens rolle i arbeidsoppgaver med særlig fokus på digitale arbeidsplasser og ideen om «peopleless offices». Hun har forsket på ulike yrker, ikke minst bibliotekarer. Byström deltar i prosjektet «Morgendagens veileder – bibliotekarrollen i en ny tid» som har fått utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
Idunn Bøyum er ansatt som lektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Før det jobbet hun i 23 år i biblioteket Handelshøyskolen BI. Forskningen hennes er knyttet til informasjonspraksis, informasjonskompetanse, bibliotekets veiledningsaktiviteter og møtet med brukerne (referansetjenester) i universitet- og høyskolebibliotek.

Terje Colbjørnsen has a PhD from the Department of media and communication, University of Oslo. He has worked on research issues related to digitalization and innovation in the book industry and freedom of speech. Colbjørnsen is currently working as an adviser for The Norwegian Association of Researcher (Forskerforbundet).

Inga Lena Grønlund var førstebibliotekar og fagreferent ved Universitetsbiblioteket i Bergen fra 2012 til juni 2017, nå jobber hun ved Biblioteket ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er geograf med en doktorgrad om omstillinga i Mo i Rana fra Norges Handelshøyskole, og hovedfag i geografi fra Universitetet i Bergen. Etter en tiårsperiode som forsker ved Senter for næringslivsforskning, var hun førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun spesielt opptatt av undervisning og veiledning.
Eystein Gullbekk er leder for undervisnings- og forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Gullbekk har tidligere vært fagreferent i en rekke fag og undervist og veiledet studenter på alle nivåer. Han har ledet det skandinaviske prosjektet “Information management for knowledge creation” for utvikling av undervisning og forskerstøtte til ph.d.-studenter. Gullbekk har publisert arbeider om informasjonskompetanse, tverrfaglighet, og ph.d-studenters informasjonspraksiser. Han gjør sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hege Kristin Ringnes er universitetsbibliotekar og fagreferent i psykologi ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun er også ph.d.-student ved Det teologiske Menighetsfakultet, hvor hun tar doktorgrad i religionspsykologi, med fokus på Jehovas vitner. I Det åpne bibliotek fokuserer hun på emosjonelt arbeid og emosjonsregulering i fagbibliotek. Ringnes jobber med utvikling av forskerstøtte ved fagbibliotek, for tiden spesielt knyttet til å lage «systematic reviews». Hun er medlem av redaksjonen i nettressursen PhD on Track.

Michelle Antoinette Tisdel har en doktorgrad i sosialantropologi fra Harvard University og har jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008, hvor hun er fagansvarlig for emnene migrasjon og mangfold.