Hvem er "vi" nå? (Heftet)

Medier og minoriteter i Norge

Forfatter:

Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 276
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202562670
Kategori: Journalistikk og mediefag , Samfunnsfag , Mediefag og Samfunnsvitenskap
Fag: Mediefag, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvem er "vi" nå?

Hvem er ”vi” nå? handler om identitet og tilhørighet og dynamikken disse «størrelsene» skaper i den norske offentligheten. Primært settes søkelyset på mediene i møte med migrasjon. I boka presenteres analyser av medieutviklingen på flere områder, samt medierepresentasjon av minoriteter med vekt på hvilke tema som tas opp, hvilke stemmer som kommer til uttrykk og innen ulike sjangre. Her analyseres utvalgte mediedebatter, både i tradisjonelle og sosiale medier, knyttet til identitet, grenser og integrasjon. Forfatterne fremhever journalistiske eksempler som kan bidra til læring, debatt og økt profesjonsbevissthet.

Boka retter seg mot studenter innenfor mediefag og samfunnsfag. Den vil også være aktuell for journalister, forskere og politikere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Sharam Alghasi er førsteamanuensis ved Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring (SCLM) ved Høyskolen Kristiania. Hans doktorgrad i sosiologi (2009) omhandler forholdet mellom iransk-norsk mediebruk og deres konstruksjon av identitet, og tilpasningsstrategier i det norske samfunnet. Hans hovedfag (tilsvarer MD. grad) er en studie av representasjon av innvandring i norske debattprogram i tidsrommet 1998-1997. Hans forskning inkluderer spørsmål som medieproduksjon/resepsjon, medieteorier, integrasjon, multikulturalisme, nasjonalisme, transnasjonalisme, islam, ofte knyttet til den norske offentlige debatten om innvandring og islam.

Elisabeth Eide er professor emerit. ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Et hovedfokus i forskningen hennes er medier og marginalisering med vekt på kjønn og ulike minoriteter. Hun har publisert/redigert en lang rekke fagbøker og artikler, samt fem romaner. Hun har også erfaring som journalist i inn- og utland.

Anne Hege Simonsen (f. 1965) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Hun er ph.d. fra Universitetet i Bergen i 2015 med en avhandling om nyhetsfotografier fra 22. juli. Hun har bakgrunn som journalist, redaktør av ukeavisa Ny Tid (1998-2000), forsker og faglitterær forfatter.