Stairs 5-7

Fengende tekster og riktige utfordringer

  • Fag: Engelsk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Tekstbok, Arbeidsbok, Spill, CD, Fasit, Lærerens bok, Fagnettsted, Digital ressurs, Lyd
Titler/Bestilling
Stairs 5-7, nye utgaver

Stairs utgave 2 - Engelsk for mellomtrinnet

Hvorfor velger 8 av 10 lærere Stairs som læreverk i engelsk på mellomtrinnet?

Økt motivasjon og bedre måloppnåelse!
Stairs har en tydelig struktur som gjør engelskundervisningen systematisk. Variasjon i tekster og bilder motiverer og engasjerer, og verket er tilrettelagt for kartlegging og nivådeling.

Stairs 5–7 gir elevene:

• Systematisk oppbygning og tydelige mål som sikrer læringsutbytte
• Klar struktur med en progresjon der kapitlene bygger på hverandre
• Varierte typer tekster som gir både læring og opplevelse
• Originale og morsomme illustrasjoner som fungerer som lesestøtte og utgangspunkt for samtaler

Stairs 5–7 utgave 2, tydelige læringsmål, fakta og humor!

• Flere og lengre tekster til step 1
• Step 3 tekster allerede fra første kapittel på 5. trinn
• Gloselister i margen til alle step
• Nytt science kapittel på alle trinn
• Nye fictiontekster
• Speaking- og Writing-sider som øver muntlig og skriftlig kommunikasjon
• Grammar-sider til hvert kapittel
• Endringer i 2. utgave er gjort etter ønsker og tilbakemeldinger lærere som har brukt Stairs utgave 1 og etter den reviderte læreplanen

Stairs engelsk for mellomtrinnet
 

Hovedkomponenter

Textbook har tekster på nivåene Step 1, 2 og 3. Tekstene på Step 1 har mange kjente ord og mye repetisjon av setningsstrukturer. I den nye utgaven har alle tre nivåer støttende illustrasjoner og gloser i margen. Grammar er samlet på to faste sider i hvert kapittel. Allerede fra 5. trinn er det eget oppslag med veiledning til muntlig kommunikasjon og presentasjon (Speaking), og med tekstskaping (Writing).

Workbook følger samme kapittelinndeling som Textbook, og oppgavene er knyttet til lesestoffet, grammar, speaking og writing. Alle elevene begynner på Step 1 og arbeider seg oppover trappetrinnene, alt etter hva de kan mestre. Oppgavene på Step 3 krever selvstendighet og gode engelskferdigheter.  Den tydelige strukturen gjør det lett for eleven å finne frem.

I Teacher’s Book og på lærersidene til Stairs Online finner du fagdidaktisk stoff og metodisk veiledning til hvert kapittel. I tillegg får du kopieringsoriginaler og nivådelte kapitteltester. Disse testene hjelper deg til å få oversikt over elevenes grunnleggende ferdigheter, og de er tilpasset kompetansemålene i Læreplanen. Elevenes resultater på prøvene kan brukes i mappevurdering og ved foreldresamtaler.

Samtlige tekster fra Textbook er spilt inn på cd. I tillegg til dette inneholder cd-en sanger og lyttetester. Sangene er produsert for verket, og det er lagt stor vekt på at innspillingene skal appellere til elevene på mellomtrinnet.

Digitale komponenter

Stairs Online 5–7 er Stairs’ digitale univers. Tekstskaping har fått stor plass på nettstedet, og elevene vil kunne følge læringsstier på sitt eget nivå i de forskjellige teksttypene. Elevene kan jobbe med inntil 6 ulike teksttyper på hvert av trinnene, og de får god støtte underveis i arbeidet. Nettstedet har også egne Stairs Grammar-oppgaver med både regler og oppgaver innen grammatikk, i tillegg til oppgaver knyttet direkte til tekstene i bøkene. 1. og 2. utgave har ulike kapitteloppgaver.  

Stairs 5-7 Online (lærerlisens) finner du blant annet tavlebøker og kopieringsoriginaler, sanger, filmer, kapittelprøver og annet nyttig stoff til undervisningen. Tavlebøkene er elevbøkene til bruk på digital tavle, med lyd og mulighet for direkte lenker. Dette er svært nyttige verktøy i både planlegging og gjennomføring av engelskundervisningen. 

All lyden til læreverket er tilgjengelig på streaming. En lisens, Stairs Listen, gjelder for alle elever og lærere ved skolen. Lyden kan lyttes til fra PC, nettbrett eller smart-telefon, både hjemme og på skolen, slik at elevene kan lytte til de engelske tekstene også på egenhånd.

Tilleggskomponent

Stairs 5–7 Game Box består av tre spillesker som hver inneholder to brettspill med tilhørende spørsmålskort og en kortstokk med bokstavkort til ulike kortspill. Spillebrettet til Game Box 5 har et kart over Storbritannia og Irland, Game Box 6 viser USA, mens Game Box 7 fører elevene til Australia og New Zealand. Stairs Gamebox gir gode muligheter for muntlig kommunikasjon i mindre grupper, samtidig som elevene får kunnskap om engelskspråklig kultur og samfunn, grammar og vocabulary. 

Her kan du bla i bøkene:
 

Stairs 5 Textbook utgave 2 (utdrag)
Stairs 5 Workbook utgave 2 (utdrag)
Stairs 6 Textbook utgave 2 (utdrag)
Stairs 6 teacher's book utgave 2 (utdrag)
Stairs 7 Textbook utgave 2 (utdrag)
Stairs 7 Workbook utgave 2 (utdrag)

 

 

 


Illustrasjon Stairs

Forfatterbilde

Gillian Heggen

Gillian Heggen har Bachelorgrad i Primary Education fra University of Glasgow og er adjunkt med over 20 års undervisningserfaring i barneskolen (6 år fra Skottland, 7 år fra Oslo International Scho... > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Cecilie Solberg

Cecilie Solberg er lærer i Oslo-skolen og har bred erfaring med tilpasset undervisning. Hun er adjunkt med engelsk mellomfag. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Hege Dahl Unnerud

Hege Dahl Unnerud har over 20 års undervisningserfaring fra grunnskolen. Hun er lærer på Lambertseter skole i Oslo. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.