Tren engelsk grammatikk

Fag: Engelsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Om læreverket Tren engelsk grammatikk

Tren Engelsk Grammatikk A-C gir elevene på mellomtrinnet ekstra øvelse innen ulike grammatiske temaer. Heftene kan brukes uavhengig av verk.Tren Engelsk Grammatikk A, B og C er engangshefter beregnet på 5.-7. tinn, men de kan også brukes som repetisjonsmateriale for ungdomstrinnet. Kapitlene inneholder regelruter, øvinger med stigende vanskelighets grad og tester. Heftene har en avsluttende side med henholdsvis ordliste, tallord og uregelrette verb. Hvert hefte har egen fasit.

Til toppen

Titler/bestilling