Tren engelsk grammatikk

  • Fag: Engelsk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
  • Komponent: , Grammatikk, Fasit
Titler/Bestilling
     
Tren Engelsk Grammatikk A-C gir elevene på mellomtrinnet ekstra øvelse innen ulike grammatiske temaer. Heftene kan brukes uavhengig av verk.Tren Engelsk Grammatikk A, B og C er engangshefter beregnet på 5.-7. tinn, men de kan også brukes som repetisjonsmateriale for ungdomstrinnet. Kapitlene inneholder regelruter, øvinger med stigende vanskelighets grad og tester. Heftene har en avsluttende side med henholdsvis ordliste, tallord og uregelrette verb. Hvert hefte har egen fasit.

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.