Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Engelsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm.

Med Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm sikres tydelig progresjon og temaer som legger til rette for dybdelæring. Tekster og oppgaver er tilpasset at elevene er på forskjellige nivåer og har ulike interesser. Engelsk fra Cappelen Damm gir elevene et verktøy til kommunikasjon på ulike arenaer.

Kjerneelementene i Engelsk 5-7

  • Kommunikasjon – Engelsk 5-7 har stor variasjon i tekster og oppgaver og gir elevene et redskapsspråk til kommunikasjon med andre mennesker, engelskspråklige eller andre som ikke snakker deres eget språk. De lærer å samtale om ulike emner, innhente informasjon og uttrykke egne meninger på engelsk både muntlig og skriftlig
  • Språklæring – Engelsk 5-7 tilbyr systematisk arbeid med ordinnlæring, setnings- og tekststrukturer, samt å se sammenhenger mellom engelsk og eget språk.

  • Møte med engelskspråklige tekster – Engelsk 5-7 presenterer autentisk engelskspråklig skjønnlitteratur for barn og unge i form av hele tekster og utdrag fra bøker. Noen av disse tekstene er del av undertemaer, mens andre er til ren fornøyelse, og kan være selvvalgt tekst for eleven.

Ønsker du deg et læreverk i engelsk

… med differensiering ved tekster og oppgaver på tre ulike nivåer?

… som har samlende og engasjerende felles innledning til hvert undertema?

… bygget opp rundt engasjerende, elevnære tema?

… hvor kjerneelementene faktisk er kjernen i undervisningen – hele tiden?

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm har fokus på engelsk som kommunikasjonsspråk, og hvert kapittel har tekster som skal inspirere til leselyst, i tillegg til konseptene Speak up og Write it som legger til rette for utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter.

KOMPONENTER I LÆREVERKET

Engelsk 5. trinn
Textbook (i salg)
Workbook (i salg)
Lærerveiledning (i salg)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Engelsk 6. trinn
Textbook (i salg)
Workbook (i salg)
Lærerveiledning (april 2021)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Engelsk 7. trinn
Textbook (juni 2021)
Workbook (august 2021)
Lærerveiledning (oktober 2021)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Felles for engelsk 5,. 6. og 7. trinn
Digital lærerressurs


Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Hege Dahl Unnerud har over 20 års undervisningserfaring fra grunnskolen. Hun er lærer på Lambertseter skole i Oslo. Hege har mastergrad i lesing og skriving og hun er veldig glad i engelskspråklig litteratur og film.

Cecilie Solberg er lærer i Oslo-skolen og har bred erfaring med tilpasset undervisning. Hun er adjunkt med engelsk mellomfag. Cecilie er lidenskapelig opptatt av det engelske språket, grammatikken og særlig engelsk barnelitteratur.

Titler/bestilling