Attack Your Grammar

  • Fag: Engelsk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
  • Komponent: , Grammatikk, Fasit
Titler/Bestilling
     
Attack Your Grammar 1-3 er engangshefter i grammatikk med regler, oppgaver og tester. Heftene kan brukes som tilleggsmateriell uavhengig av læreverk.


ATTACK YOUR GRAMMAR 1-3 er engangshefter med grammatikktrening beregnet på 5.-7. trinn. Til repetisjon kan oppgavene også passe for elever på høyere trinn. Heftene innholder foruten grammatikkoppgaver, regelruter til hvert emne, tester og ordlister. Hefte 3 har også en oversikt over uregelrette verb. ATTACK YOUR GRAMMAR er selvinstruerende, slik at eleven kan jobbe på egenhånd og i eget tempo. Heftene kan brukes uavhengig av læreverk.

FASITEN er felles for alle de tre heftene.

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.