bilde Stairs 1-4

Stairs 1-4

Lek, muntlighet og stor variasjon

Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Stairs 1-4

Stairs er laget til K06 og blir erstattet av Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm. Det nye læreverket er skrevet til fagfornyelsen (LK20), og er en videreutvikling av Stairs.

Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.

Stairs 1-4 Utgave 2

De nye utgavene av Stairs 1-4 imøtekommer et stadig høyere nivå hos elevene, samtidig som verket ivaretar elever som trenger individuell tilrettelegging.
- Tilpasset revidert læreplan 2013
- Ny oversiktlig layout
- Ny digital ordbank
- Tavlebøker
- Flere lesetekster og oppgaver
- Streaming

Hovedkomponenter:

My English Book (1.-2. trinn) er en fargerik engangsbok med temaer som bygger på ordbanken. Gjennomgangsfigurene Sam og Sophie presenterer lærestoffet. Boka har enkle tegne-, lytte-, lese- og skriveaktiviteter. Kapitlene starter med klare læringsmål og avsluttes med en språksjekk, Diploma.

My Textbook (3.-4. trinn) er tekstbøker som gir enkel og lystbetont lesetrening. Bøkene har tekster på to nivåer, Step 1 og Step 2.

My Workbook er en engangsbok med oppgaver på to nivåer, Step 1 og Step 2. My Workbook følger My Textbook.

Teacher’s book gir detaljert veiledning til hver engelskleksjon, også med valgmuligheter i forhold til elevgruppe og tid. Hvert kapittel starter med en tydelig oversikt over innhold, ferdighetsmål og aktuelle ordbankkort (Flash Cards).

Flash Cards (ordbank) utgjør ordbanken for elevene og er en viktig komponent i verket. Egen lærerveiledning følger boksen og gir metodiske tips.

Cd inneholder lytteøvelser, sanger, chants, regler og små fortellinger. Flere av tekstene fra elevbøkene er også lest inn. Sangene har playback slik at dere kan synge uten tekststøtte.

Tilleggskomponenter:

Stairs Readers er småbøker som følger temaene i læreverket. Elevene får mulighet til å lese morsomme, korte og meningsfulle tekster med god lesestøtte, som styrker og øver ordforrådet.

Activity Cards passer godt til stasjonstrening eller annet selvstendig arbeid. Det er oppgavekort til alle temaene i Stairs 1-4. Elevene velger kort på Step 1 eller Step 2, og gjør oppgavene i skrivebøkene sine.

Digitale komponenter:

Elevnettstedet gir elevene hjelp til å trene mer på vokabular, begreper, lesestrategier og grammatikk gjennom et variert utvalg oppgavetyper. Samtlige ordbankkort fins i lydversjon, slik at elevene kan trene ord og uttale på egenhånd.
Tavleboka er læreboka tilrettelagt for bruk på digital tavle. Lærer og elever kan øve og arbeide sammen, lytte til ordbankord og tekster, synge sanger og snakke om bildene.


Du kan bla i bøkene under hver enkelt utgave. Du finner dem under "titler og bestilling".

Til toppen

Forfatter(e)

Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. Hun hadde lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen og god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.

Kristin er allmennlærer og har etterutdanning i IKT for lærere og Norsk - begynneropplæring med vekt på lesing og skriving. Nå er hun kontaktlærer på 1. trinn, Gystadmarka skole. Kristin har lang erfaring fra småskolen og god kjennskap til begynneropplæringen. Hun er opptatt av systematisk arbeid og varierte aktiviteter i språkarbeidet. Kristin brenner for engelskfaget og å gi elevene opplevelser gjennom språket.

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.

Titler/bestilling