Hei! B1

Norsk for voksne innvandrere

Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 1 - B1, Spor 2 - B1
Om læreverket Hei! B1

I Hei! B1 får deltakerne mulighet til å jobbe med tema som er samfunnsaktuelle og angår alle voksne som bor i Norge. De får øve seg på å utrykke egne meninger, delta i samtaler og diskusjoner, og de får jobbe med oppgaver som fremmer språklæring og legger til rette for refleksjon. Målgruppa er deltakere som har nådd nivå A2 muntlig og/eller skriftlig og ønsker å lære mer norsk.

Arbeid og utdanning er viktige temaer i Hei! B1. Læreverket har 12 leksjoner med tema hentet fra læreplanen i norsk for voksne deltakere, nivå B1. Tema fra arbeidslivs- og opplæringsdomenet går igjen i flere av leksjonene. Deltakerne får lese og høre om personer som arbeider og/eller tar utdanning. De får jobbe med ulike oppgaver knyttet til arbeidsliv og utdanning som er relevante for deres egen situasjon, ønsker og framtidsplaner.

Tekstboka er variert og spennende med tekster som engasjerer. Deltakerne får jobbe med tekster i ulike sjangre, som for eksempel: faktatekster med tabeller, skjønnlitterære tekster, personlige fortellinger, kronikker og dialoger. Dialogene har dagligdags tale og ligger tett på slik folk faktisk snakker. Tekstene er skrevet for å engasjere leserne samtidig som de lærer nye ord og uttrykks-måter. Det er utfordrende å lære et nytt språk i voksen alder. Med tema som engasjerer og personlige historier fra virkeligheten, skapes det nærhet til lærestoffet og gjør det mer interessant og tilgjengelig.

I arbeidsboka starter vi med det kjente og bygger på den kunnskapen deltarkerne allerede har. De får jobbe med varierte oppgaver til lærestoffet. Det legges opp til mye kommunikasjon og samarbeid, og til refleksjon rundt det man har lært og det man trenger å lære.

Hei! B1 nettsted har mye innhold til både deltakeren og læreren. Her får deltakerne mange muligheter til å jobbe med oppgaver til hver leksjon og øve på uttale av ord og uttrykk. De har tilgang til ordlister på flere språk, og kan lese og høre på tekstboka. Deltakerne kan også høre på tekstutdrag som er lest inn på flere dialekter, spille inn egen lyd og høre på seg selv.

I lærerinnholdet er det tavlebøker, lærerveiledning og ekstra lærestoff og prøver som kan deles ut til deltakerne etter behov. Læreren har tilgang til alt innholdet i Hei! B1 og kan se og bruke innhold fra både lærer- og elevdelen.

NB! Nettressursen er en viktig del av verket og utfyller og jobber videre med tema som tas opp i tekstboka og arbeidsboka. Den gjør Hei! B1 til et komplett læreverk.

Til toppen

Forfatter(e)
Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.
Titler/bestilling