Hei! B1

Hei! B1 Lærernettsted (Nettsted)

Norsk for voksne innvandrere nivå B1

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202616366
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Spor 1 - B1, Spor 2 - B1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Hei! B1 Lærernettsted
Hei! B1 Lærernettstedet gir tilgang til rikholdige ressurser for læreren og har gode funsksjoner som gir mulighet til kommunikasjon med deltakerne.I Hei! B1 Lærernettsted er det tavlebøker, lærerveiledning og ekstra lærestoff og prøver som kan deles ut til deltakerne etter behov. Læreren har tilgang til alt innholdet i Hei! B1 og kan se og bruke innhold fra både lærer- og elevdelen. I tillegg kan læreren tildele oppgaver til enkeltelever og grupper, og også lage oppgaver selv i ressursen.

I Hei! B1 Elevnettsted får deltakeren mange muligheter til å jobbe med oppgaver til hver leksjon og øve på uttale av ord og uttrykk. De har tilgang til ordlister på flere språk, og kan lese og høre på tekstboka. Deltakeren kan også høre på tekstutdrag som er lest inn på flere dialekter, spille inn egen lyd og høre på seg selv.

NB: Nettressursen er en viktig del av verket og utfyller og jobber videre med tema som tas opp i tekstboka og arbeidsboka. Den gjør Hei! B1 til et komplett læreverk.

Noe av innholdet i nettressursen: digital bok, ordlister på mange språk, tavlebøker, leseforståelse, lærerveiledning, uttaletrening, prøver, skriveoppgaver, ekstra oppgaver til utdeling, lytteoppgaver, veiledning til skriveoppgaver, hør på ulike dialekter, oppgaver til hver leksjon, spill inn lyd og hør på, grammatikkoppgaver og bildeoppgaver.

Til toppen

Forfatter(e)
Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.
Hei! B1
HEI! B1 er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Hei! B1 tilfredsstiller kravene i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1.
I HEI! B1 får deltakerne mulighet til å jobbe med tema som er samfunnsaktuelle og angår alle voksne som bor i Norge. De får øve seg på å utrykke egne meninger, delta i samtaler og diskusjoner, og de får jobbe med oppgaver som fremmer språklæring og legger til rette for refleksjon. Målgruppa er voksne innvandrere som har nådd nivå A2 muntlig og/eller skriftlig og ønsker å lære mer norsk.