Hei! B1

Hei! B1 Tekstbok (Fleksibind)

Norsk for voksne innvandrere

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202554002
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 1 - B1, Spor 2 - B1
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Hei! B1 Tekstbok
Hei! B1 Tekstbok er variert og spennende med tekster som engasjerer. Her får deltakerne jobbe med tekster i ulike sjangre, som for eksempel: faktatekster med tabeller, skjønnlitterære tekster, personlige fortellinger, kronikker og dialoger. Dialogene har dagligdags tale og ligger tett på slik folk faktisk snakker.«Hei! B1 er ei bok for voksne med et innhold som speiler samfunnet vi lever i. Det skal ikke være kjedelig å lære norsk. Norskopplæringen bør engasjere og legge til rette for samtaler som gjør at deltakerne både lærer norsk og får kunnskap om og innsikt i holdninger og verdier som er viktige i Norge. Det vi leser om og diskuterer i klasserommet bør være noe samfunnet ellers er opptatt av. Vi må ikke redusere klasserommet til å bli et sted der hovedfokuset hviler på grammatikkregler og øving til norskprøvene.» Vibece Moi Selvik, 2019.

Tekstene er skrevet for å engasjere leserne samtidig som de lærer nye ord og uttrykks-måter. Det er utfordrende å lære et nytt språk i voksen alder. Med tema som engasjerer og personlige historier fra virkeligheten, skapes det nærhet til lærestoffet og gjør det mer interessant og tilgjengelig.

I tillegg til personer fra virkeligheten har Hei! B1 Tekstbok en hovedperson som leserne følger. Hovedpersonen tar opp tema og problemstillinger som mange kan kjenne seg igjen i, samtidig som hun utfordrer leseren til å reflektere over egne meninger og holdninger. Hovedpersonen har norsk mor og utenlandsk far, og gjennom henne kommer deltakerne tett innpå en typisk norsk familie som utvider begrepet «å være norsk».

Med Hei! B1 får deltakerne mulighet til å knytte egne erfaringer til lærestoffet, og det legges til rette for samtale og refleksjon. Deltakerne får trening i å lese ulike tekster, og boka har foto og illustrasjoner som visualiserer og understreker tema og stemninger i innholdet.

Eksempler på noen tema som tas opp i Hei! B1 Tekstbok: miljøvennlig livsstil, fordommer og fremmedfrykt, nettvett og digital mobbing, vold i nære relasjoner, ytringsfrihet, skoletilbud for voksne, menneskerettigheter, nettverk og jobbmuligheter, likeverd og likestilling og frivillighet.

Til toppen

Aktuelle kurs/seminarer

Hei! abc og Hei! B1 lanseringsseminar

26.04. kl. 09.30 –15.00
Oslo, Gamle museet
Dronningens gate 4
Forfatter(e)
Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.
Hei! B1
I Hei! B1 får deltakerne mulighet til å jobbe med tema som er samfunnsaktuelle og angår alle voksne som bor i Norge. De får øve seg på å utrykke egne meninger, delta i samtaler og diskusjoner, og de får jobbe med oppgaver som fremmer språklæring og legger til rette for refleksjon. Målgruppa er deltakere som har nådd nivå A2 muntlig og/eller skriftlig og ønsker å lære mer norsk.