Basar – norsk som andrespråk

Digitalt læremiddel, nivå A1–B2

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10), Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, 9. trinn, Spor 1 - B2, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, 10. trinn, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Om læreverket Basar – norsk som andrespråk

Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge med norsk som andrespråk på nivå A1-B2. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning er svært godt egnet-, og tilfredsstiller alle krav til nettbasert undervisning i voksenopplæringen.

Basar i ny utgave – 2021

Basar har fått utvidet innhold og nye funksjoner som gir mulighet for tettere oppfølging og tilrettelegging for enkeltelever og grupper.

Basar har nå innhold innenfor grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag. Innhold fra tidligere Basar finnes også i den nye utgaven.

Innhold i Basar
Basar
inneholder blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte. I Basar er lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner og det finnes leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. I muntligdelen finnes nesten 50 videoer som effektivt viser uttale av bokstaver og lyder. I kategoriene lese, lytte og skrive kan deltakeren arbeide med interessante samfunnsaktuelle temaer, samt temaer som for eksempel betydningsfulle personer, klima og miljø, dyr i Norge og dikt og sangtekster.

Rapporter gir god oversikt
Elevenes arbeidet lagres, og elev og lærer kan enkelt holde oversikt over progresjon og resultater gjennom ulike rapporter – tidsrapport, aktivitetsrapport og elevrapport. Se hvordan du lager rapporter.

Individuell tilrettelegging
Lærere kan enkelt differensiere og tilpasse ved å tildele ulike leksjoner og oppgaver til enkeltelever eller grupper ut fra behov. Lærere kan også lage egne oppgaver og tildele til elevene. Se hvordan du tildeler og lager innhold.

Prosessorientert arbeid og vurdering
Basar gir mulighet for prosessorientert skriving ved at elevene kan sende skriftlige besvarelser direkte til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake. Eleven kan så gjøre endringer og igjen sende til lærer. Alle versjoner av teksten lagres. Funksjonen kan også brukes til dialog mellom lærer og elev inne i nettstedet. Se hvordan du retter og kommenterer skriveoppgaver.

Omvendt undervisning
Basar er godt tilrettelagt for omvendt undervisning siden det består av selvstendige leksjoner som kan tildeles elevene i forkant av undervisningen. Lærere kan se hvordan arbeidet har gått for gruppen som helhet og for enkeltelever, og tilpasse undervisningen og individuell oppfølging ut fra det.

Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold for nivå A1, A2, B1 og B2, samt grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag for FVO. Nettstedet er under utvikling, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Kontakt oss på basar@cappelendamm.no.Til toppen

Titler/bestilling