Hei! B1

Hei! B1 Elevnettsted (Nettsted)

Norsk for voksne innvandrere nivå B1

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202616342
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Lisenstype: Elevlisens
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - B1, Spor 2 - B1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Hei! B1 Elevnettsted

Nettressursen til Hei! B1 tilbyr mye innhold og kompletterer læreverket for deltakeren. Den har gode funksjoner som gir mange muligheter, ordlister på mange språk, innlest tekst og digital tekstbok.

I Hei! B1 Elevnettsted får deltakeren mange muligheter til å jobbe med oppgaver til hver leksjon og øve på uttale av ord og uttrykk. De kan lese og høre på tekstboka, spille inn egen lyd og høre på seg selv. Elevnettstedet har ordlister på engelsk, polsk, arabisk, thai, russisk, spansk, tigrinja, tagalog, tyrkisk, fransk, farsi, somali, vietnamesisk og urdu.

Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Deltakeren kan sende skriftlige besvarelser til lærer, som kan rette og kommentere i teksten og generelt og sende tilbake til deltakeren, som kan jobbe videre med teksten og igjen sende til lærer. Lærer kan lage og tildele oppgaver til enkeltelever og grupper.

Noe av innholdet i nettressursen: digital bok, ordlister på mange språk, tavlebøker, leseforståelse, lærerveiledning, uttaletrening, prøver, skriveoppgaver, ekstra oppgaver til utdeling, lytteoppgaver, veiledning til skriveoppgaver, oppgaver til hver leksjon, spill inn lyd og hør på, grammatikkoppgaver og bildeoppgaver.

I Hei! B1 Lærernettsted er det tavlebøker, lærerveiledning og ekstra lærestoff og prøver som kan deles ut til deltakerne etter behov. Læreren har tilgang til alt innholdet i Hei! B1 og kan se og bruke innhold fra både lærer- og elevdelen.

NB! Nettressursen er en viktig del av verket og utfyller og jobber videre med tema som tas opp i Hei! B1 Tekstbok og Hei! B1 Arbeidsbok. Den gjør Hei! B1 til et komplett læreverk.

Til toppen

Forfatter(e)

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Hei! B1
HEI! B1 er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. I HEI! B1 får deltakerne mulighet til å jobbe med tema som er samfunnsaktuelle og angår alle voksne som bor i Norge. De får øve seg på å utrykke egne meninger, delta i samtaler og diskusjoner, og de får jobbe med oppgaver som fremmer språklæring og legger til rette for refleksjon. Målgruppa er voksne innvandrere som har nådd nivå A2 muntlig og/eller skriftlig og ønsker å lære mer norsk. Hei! B1 tilfredsstiller kravene i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1, og finnes på bokmål og nynorsk.