Hei! B1

Hei! B1 Elevnettsted (Nettsted)

Introtilbud: gratis tilgang skoleåret 2019/20

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202616342
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Spor 1 - B1, Spor 2 - B1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Hei! B1 Elevnettsted

Nettressursen til Hei! B1 tilbyr mye innhold og kompletterer læreverket for deltakeren.

Nettressursen åpner med digitale bøker (tavlebøker) for tekstbøkene (bokmål og nynorsk), samt oppgaver for leksjon 1–6. Lærerveiledning ligger på Lærernettstedet.

Følgende innhold kommer fortløpende framover:
Lyd til oppgavene på nynorsk
Tavlebøker til arbeidsbøkene
Rapportfunksjonen
Oppgaver til leksjon 7–12

I Hei! B1 Elevnettsted får deltakeren mange muligheter til å jobbe med oppgaver til hver leksjon og øve på uttale av ord og uttrykk. De kan lese og høre på tekstboka og på tekstutdrag som er lest inn på flere dialekter, spille inn egen lyd og høre på seg selv. Elevnettstedet har ordlister på engelsk, polsk, arabisk, thai, russisk, spansk, tigrinja, tagalog, tyrkisk, fransk, farsi, somali, vietnamesisk og urdu.

I Hei! B1 Lærernettsted er det tavlebøker, lærerveiledning og ekstra lærestoff og prøver som kan deles ut til deltakerne etter behov. Læreren har tilgang til alt innholdet i Hei! B1 og kan se og bruke innhold fra både lærer- og elevdelen.

NB: Nettressursen er en viktig del av verket og utfyller og jobber videre med tema som tas opp i tekstboka og arbeidsboka. Den gjør Hei! B1 til et komplett læreverk.

Noe av innholdet i nettressursen: digital bok, ordlister på mange språk, tavlebøker, leseforståelse, lærerveiledning, uttaletrening, prøver, skriveoppgaver, ekstra oppgaver til utdeling, lytteoppgaver, veiledning til skriveoppgaver, hør på ulike dialekter, oppgaver til hver leksjon, spill inn lyd og hør på, grammatikkoppgaver og bildeoppgaver.

Til toppen

Forfatter(e)
Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.
Hei! B1
HEI! B1 er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Hei! B1 tilfredsstiller kravene i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1.

I HEI! B1 får deltakerne mulighet til å jobbe med tema som er samfunnsaktuelle og angår alle voksne som bor i Norge. De får øve seg på å utrykke egne meninger, delta i samtaler og diskusjoner, og de får jobbe med oppgaver som fremmer språklæring og legger til rette for refleksjon. Målgruppa er voksne innvandrere som har nådd nivå A2 muntlig og/eller skriftlig og ønsker å lære mer norsk.