Har du husket å bestille nye lisenser for skoleåret 2018/2019?

Noe du ønsker å se nærmere på før du bestiller? Ta gjerne kontakt med oss for prøvelisenser på våre digitale læremidler.

Språk i endring - elevrådet tar saken!

Lytt til Cappelen Damm Undervisnings første podcast. Last ned diskusjonsoppgaver til temaet - lykke til med en morsom og litt annerledes time

Fagsnakk fra Cappelen Damm

Hvordan påvirker fagfornyelsen deg?

Fredrik Pharo, salgs- og markedsjef i Cappelen Damm Undervisning gir deg sitt blikk på fagfornyelsen.

Digitale læremidler

Cappelen Damm har 250 forskjellige digitale læremidler. Elevene kan følge læringsstier på eget nivå og får god hjelp til tekstskaping. Vi har utforskeroppgaver og mer spillpregede drilloppgaver. Strømming av lyd, film, tavlebok for læreren og omvendt undervisning er andre viktige elementer. I lærerens nettressurs fins årsplaner, kapittelprøver, forslag til undervisningsopplegg og mye mer. Vi har også digitale semesterprøver i mange fag.

Digitale plattformer

Cappelen Damm Grunnskole har over 150 digitale læremidler. Les mer om hvilke plattformer og hvilke læremidler som passer deg og dine elever.

Vi tilbyr et bredt mangfold av ressurser for både lærere og elever, fra digitale lærerveiledninger til digitale elevbøker og streaming av lyd.