Språkhverdagen på SFO (Heftet)

Serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø 

Forfatter:

Gunn Helen Ofstad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø
ISBN: 9788202687427
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag og Pedagogikk
Fag: Oppvekstfag, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Språkhverdagen på SFO

Språkhverdagen på SFO handler om hvordan de voksne på SFO kan legge til rette for språklige aktiviteter som aktivt støtter og inkluderer barna.

Forfatteren presenterer forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner et godt språkmiljø, og ser dette i sammenheng med rammeplanen for SFO og eksempler fra praksis. Det gis en innføring i hva språk er, og hvordan man lærer språk. Å beherske språk er sentralt for barns utvikling, læring og sosiale kompetanse, og det er viktig for et godt språkmiljø at barn får mange muligheter til å delta og bruke språk i ulike sammenhenger.

Språkutvikling for enspråklige og flerspråklige barn i alder 6–10 år beskrives og sees i lys av kommunikasjon, lek, barnekultur og utvikling av sosial kompetanse. Barn med språklige utfordringer trekkes frem i forbindelse med atferdsproblematikk og overgang barnehage–skole/SFO. Barns språklige aktiviteter gjennom muntlighet, lesing, skriving og digitale plattformer sees i lys av rammeplanen for SFO og nyere forskning. Gjennom hele boka vektlegges voksenrollens betydning for språkmiljøet og barns språklige utvikling.

Boka er skrevet for fagarbeidere, assistenter og ledere på SFO. Det faglige innholdet er også relevant for assistenter, lærere og ledere i skolen. Studenter på barnehage- og lærerutdanningene, PPT og øvrige aktører i barns oppvekstmiljø kan også ha stor nytte av å lese boka.

Til toppen

Andre utgaver

Språkhverdagen på SFO
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Gunn Helen Ofstad er universitetslektor og ansatt ved Lesesenteret, Universitet i Stavanger. Hun har lang erfaring fra barnehagefeltet, både som førskolelærer, spesialpedagog og foredragsholder og som foreleser ved lærer- og barnehagelærerutdanningen. Hun har vært ansvarlig for masteremner knyttet til barns språkutvikling og språklige utfordringer og har undervist på videreutdanningen for AKS i Oslo kommune. Ofstad har god kjennskap til utdanningsløpet fra barnehage til SFO og skole etter utstrakt veiledning og samarbeid med kommuner gjennom nasjonale satsinger som språkkommuner og REKOM-ordningen, og hun har arbeidet med overgangen fra barnehage til skole i flere prosjekter, blant annet i språkløyper.no. Hun er opptatt av at de ansatte i barnehage, SFO og skole skal få god kunnskap om språk og barns språkutvikling, og at språkarbeid sees som sentralt i all læring og alt samspill.

Bøker i serien