Inkluderende leke- og læringsmiljø

Bøker i serien

De fem bøkene i serien Inkluderende leke- og læringsmiljø tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø.

Hva er vel skolen uten SFO?

Om serien Inkluderende leke- og læringsmiljø

SFO er et viktig bidrag i alle barns hverdag. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplan for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Bokserien Inkluderende leke- og læringsmiljø tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø. Bøkene har et felles verdi- og kunnskapsgrunnlag, og ved hjelp av teori, eksempler og sitater beskriver og drøfter forfatterne arbeidet med å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Bøkene er skrevet for fagarbeidere, assistenter og ledere på SFO. Det faglige innholdet er også relevant for assistenter, lærere og ledere i skolen. Studenter på barnehage- og lærerutdanningene, PPT og øvrige aktører i barns oppvekstmiljø kan også ha stor nytte av å lese boka.

Bøker i serien