Helhet og sammenheng på SFO (Heftet)

Serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø 

Forfatter:

Elin Ødegård

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 116
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø
ISBN: 9788202687366
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag og Pedagogikk
Fag: Oppvekstfag, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Ny nasjonal rammeplanen for SFO gir føringer. Lover, forskrifter, lokale planer og rammeplanen definerer alle krav og forventninger til personalet og gir føringer for aktiviteten på SFO. Men det er ledelsen og personalet som sammen skal omsette disse styringsdokumentene i praktisk handling i hverdagen. Godt samarbeid og målrettet kompetanseutvikling er viktig for å skape helhet og sammenheng.

Forfatteren presenterer i boka sentrale temaer for kompetanseutvikling på SFO, som læreplanteori, systemteori, utvikling av lærende organisasjoner og ulike dimensjoner ved kvalitet. Temaene belyses gjennom sitater fra ledere og ansatte på SFO og beskrives i sammenheng med praksis.

Boka er aktuell for alle ansatte på SFO, og særlig for ledere og ansatte med ansvar for å igangsette kvalitets- og kompetanseutviklingstiltak. Den er også aktuell for skoleeiere, PPT, skoleledere og lærere og andre som er interessert i SFO.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og har jobbet mange år som leder i barnehage og som lærer, forsker og leder ved Høgskolen i Telemark og Universitet i Stavanger. Ødegård sitt forskningsfelt er ledelse, veiledning og kompetansebygging. Forskningen har ført til flere publikasjoner som er rettet mot barnehage og skole. Gjennom tiden som leder ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, har Ødegård blitt oppmerksom på og interessert i hvordan SFO kan ha en særskilt posisjon i arbeidet med å skape et inkluderende samfunn.

Bøker i serien