Relasjoner, lek og læring på SFO (Heftet)

Serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø 

Forfatter:

Svanaug Lunde og Ellen Elvethon

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø
ISBN: 9788202687403
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag og Pedagogikk
Fag: Oppvekstfag, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og læringsmiljøet på SFO. Relasjoner mellom barn og SFO-ansatte påvirker tilhørighet og trivsel i det sosiale fellesskapet og muligheten til å utvikle vennskap. Trygge, autoritative voksne kan bidra til at alle barna på SFO opplever å høre til, bli anerkjent og få mulighet til å delta i lek og læring.

Forfatterne diskuterer de ulike aktivitetsområdene som fremheves i rammeplanen, opp mot lek som en sentral aktivitet for barns utvikling og læring, og viser med eksempler hvordan lek og lekpregede aktiviteter kan bidra til tilhørighet og trivsel, mestringsopplevelser og læring på SFO.

Gruppeledelse løftes frem for å beskrive hvordan personalet kan planlegge og tilrettelegge for variert lek og aktivitet. I tillegg vektlegges emosjonell støtte, struktur- og organiseringsstøtte samt utviklings- og læringsstøtte som viktige virkemidler i arbeidet med kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling blant personalet.

Boka er skrevet for fagarbeidere, assistenter og ledere på SFO. Det faglige innholdet er også relevant for assistenter, lærere og ledere i skolen. Studenter på barnehage- og lærerutdanningene, PPT og øvrige aktører i barns oppvekstmiljø kan også ha stor nytte av å lese boka.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Svanaug Lunde har lang erfaring fra barnehagefeltet og er utdannet pedagog, med en master i spesialpedagogikk. Lunde arbeider nå som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, der hun deltar i formidlingsarbeid, utvikling av nettressurser, fagbøker, undervisning og flere utviklings- og forskningsprosjekter, som Skoleklar, Agderprosjektet og SELMA. Lunde har utviklet og leder videreutdanning for barnehagelærere i Lekbasert læring og er prosjektleder for videreutdanning for leder i Aktivitetsskolen i Oslo. Lunde deltar også i flere nasjonale satsinger rettet mot barnehage- og skolefeltet.

Ellen Elvethon er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Her veileder hun barnehageansatte og foreleser om temaer som inkluderende barnehagemiljø, lek og læring. I tillegg underviser hun på videreutdanningen i aktivitetspedagogikk i Oslo. Elvethon er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og har master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk. Tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet leder i skolefritidsordning og spesialpedagog i barnehage.

Bøker i serien