Gunn Helen Ofstad
© Foto: Lesesenteret i Stavanger

Gunn Helen Ofstad

Gunn Helen Ofstad er universitetslektor og ansatt ved Lesesenteret, Universitet i Stavanger. Hun har lang erfaring fra barnehagefeltet, både som førskolelærer, spesialpedagog og foredragsholder og som foreleser ved lærer- og barnehagelærerutdanningen. Hun har vært ansvarlig for masteremner knyttet til barns språkutvikling og språklige utfordringer og har undervist på videreutdanningen for AKS i Oslo kommune. Ofstad har god kjennskap til utdanningsløpet fra barnehage til SFO og skole etter utstrakt veiledning og samarbeid med kommuner gjennom nasjonale satsinger som språkkommuner og REKOM-ordningen, og hun har arbeidet med overgangen fra barnehage til skole i flere prosjekter, blant annet i språkløyper.no. Hun er opptatt av at de ansatte i barnehage, SFO og skole skal få god kunnskap om språk og barns språkutvikling, og at språkarbeid sees som sentralt i all læring og alt samspill.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform
 • Språkhverdagen på SFO av Gunn Helen Ofstad (Heftet)

  Språkhverdagen på SFO

  Inkluderende leke- og læringsmiljø

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2022 ISBN 9788202687427 Heftet Akademisk
 • Lesefrø av Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad og Åse Kari Hansen Wagner (Heftet)

  Lesefrø

  Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2011 ISBN 9788202338985 Heftet Akademisk