Seksualitet i skolen (Heftet)

Perspektiver på undervisning

Forfatter:

Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202297077
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunnsfag , Naturfag og samfunnsfag og Lærerutdanning
Fag: Naturfag og samfunnsfag, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Seksualitet i skolen

  • Hvordan kan lærere undervise om seksualitet slik at elevene får relevant kunnskap om seksuell samhandling?
  • Hvordan kan skolens undervisning bidra til å hindre seksuell trakassering og seksuelle overgrep blant unge?
  • Hvordan kan undervisningen fremme et skolemiljø fritt for diskriminering og mobbing på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk?

Skolens undervisning om seksualitet er viktig, men mye tyder på at den ikke er god nok. Forfatterne viser hvorfor dagens lærebøker og undervisning ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å hindre trakassering, diskriminering og overgrep relatert til seksualitet og kjønn blant elevene. Samtidig skisserer de nye perspektiver og måter lærere kan undervise på, som kan gi elevene et godt grunnlag for å mestre utfordringer knyttet til egen og andres seksualitet.

Seksualitet i skolen er en viktig bok for alle som bryr seg om unge mennesker. Den retter seg spesielt mot lærerstudenter og lærere, men har også mye å tilføre foreldre, helsesøstre, skoleledere, ungdomsarbeidere og andre som forholder seg til ungdom.

Til toppen

Presse Seksualitet i skolen

"For de av oss som ikke får nyte godt av en eventuelt ny og bedre lærerutdanning, så kan jeg anbefale en splitter ny bok om temaet, Seksualitet i skolen, av Svendsen og Røthing."

Espen Evjenth, NY TID, 7. august 2009

Til toppen

Forfatter(e)

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, rasisme, kritisk tenkning, mangfold og maktforhold i utdanningsfeltet. Hennes siste bok heter Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning. Perspektiver på undervisning (2020).

Stine Helena Bang Svendsen er stipendiat ved NTNU og forsker på ungdom, seksualitet og flerkulturalitet. Hun er spesielt opptatt av undervisning om seksualitet, med vekt på antidiskriminerende undervisning og forebyggende undervisning i forhold til seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Svendsen har lang erfaring med antidiskrimineringsarbeid i frivillig sektor og kobler forskningsbasert kunnskap med praktiske metoder for å utvikle undervisningsstrategier som kan brukes i skolen.