Norsk kristendomshistorie 800-1800 (Fleksibind)

Gjennom to trosskifter

Forfatter:

Knut Dørum

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2024
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202728427
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk kristendomshistorie 800-1800

Gjennom to trosskifter 800–1800 er fortellingen om to store samfunnsomveltninger i Norge. Kristningen på 1000-tallet betydde helt nye krav til innlevelse og refleksjon i en ny trosverden – rundt én gud, synd og frelse. Reformasjonen på 1500-tallet innebar både streng straff og ensretting – og frigjøring og større trosopplevelse. Katekismen kom til mange hjem. Nytt med boka er to temaer: Hvordan kristne tanker formet politisk makt, lov og rett, handel, skrift og kunst. Hvordan nordmenn definerte sin kristne tro på 1200-, 1500- og 1700-tallet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder (UiA).
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).