Matens meglere (Heftet)

Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid

Forfatter:

Terje Finstad, Stig Kvaal, Håkon B. Stokland og Per Østby

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202756062
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Matens meglere

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no. Hvordan kan vi stole på at maten vi kjøper i butikken ikke gjør oss syke? Etableringen av institusjoner, lover og kontrollsystemer som sikrer oss at maten er trygg, er resultatet av en lang og sammensatt historisk prosess. Denne boken ser nærmere på denne prosessen, og på hvordan ulike aktører og institusjoner – kalt matens meglere – har arbeidet for å gjøre maten vi spiser god, sunn og sikker.

Matens meglere viser hvordan moderne mat og matsystemer kan forstås som resultat av en rekke styringsforsøk og forhandlinger om hvordan mat blir til. Forfatterne ser på lover og regler, ekspertise, teknologier og medier som bidrar til å knytte de moderne industrialiserte matsystemene sammen. Tematikken strekker seg fra kokebøker og husmorskoler, som har hatt stor innflytelse på det norske kostholdet, til etablering av matvareindustri, fryseteknologi, datomerking og vurdering av matkvalitet. Videre ser forfatterne på mat på TV som opplysningsvirksomhet, og debatt omkring industrielt produserte ingredienser og matprodukter som margarin, vanilje og oppdrettslaks.

Gjennom disse eksemplene viser boken hvordan kontroll, kvalitet og kunnskap ble nødvendige omdreiningspunkt i den industrielle matens tid. Forfatterne har bakgrunn fra vitenskap- og teknologistudier, historie, antropologi, sosiologi og medievitenskap.

Redaktører er Terje Finstad, Stig Kvaal og Per Østby, alle ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU og Håkon B. Stokland ved Norsk institutt for naturforskning og Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

Til toppen

Andre utgaver

Matens meglere
Bokmål Open Access 2022
Forfatter(e)

Terje Finstad (f. 1982) har mastergrad og doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier. Han er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen hans har dreid seg om den samfunnsmessige integreringen av kunnskap og teknologi i så vel matproduksjon som forbruk, men også universitetshistorie, hygiene- og byhistorie og dyr og samfunn.

Stig Kvaal (f. 1964) har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier og hovedfag i historie. Han er professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen hans har i hovedsak dreid seg om teknologi- og vitenskapshistorie, forskningspolitikk og matkultur.

Håkon B. Stokland (f. 1979) har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier og mastergrad i historie. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har i tillegg en deltidsstilling som forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen har hovedsakelig dreid seg om politikkutforming og kunnskapsproduksjon i tilknytning til naturmangfold, men også om bærekraft og bioøkonomi, industrialisert matproduksjon og historisk minneteori.

Per Østby (f. 1950) har hovedfag og doktorgrad i historie. Han er professor emeritus ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen har i hovedsak dreid seg om teknologi-, vitenskap-, medisin og miljøhistorie.

Sara Brinch er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Hun har tidligere vært redaktør av filmhistorieantologien Veier tilbake sammen med Anne Gjelsvik. Populær vitenskap er hennes andre bok sammen med Gunnar Iversen.

Tanja Plasil (f. 1976) har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier og mastergrad i antropologi fra Universitet i Amsterdam. Hun er forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital. Forskningen hennes dreier seg både om sosiale og kulturelle aspekter av mat, men også om politikkutforming og industrialiserte matsystemer. Fokus er på bærekraft i produksjon og forbruk av mat.

Heidrun Åm er førsteamanuensis i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes fagområde er teknologi og samfunnsendring. Hun har forsket på styring av nanoteknologi og bioteknologi, forskningspolitikk, fornybar energiomstilling og oppdrettslaks. Hun interesserer seg for forholdet mellom det offentlige og det private, ekspertise og demokrati, samt fordelingspørsmål.